Kortreiste masser midt i byen

Skanska Industri vil ha ned transportavstander og CO2-utslipp på masser. Løsningen finnes midt i Oslo. Skanska kaller dem “masse-huber”. Der blir overskuddsmasser resirkulert til nye, byggbare masser. Med et minimum av lastebiltrafikk. Massehåndtering er en stor utfordring for mange entreprenører i og nær de store byene. Ofte må det kjøres lange avstander for å bli … Read more

Komplett levering på Voss

Voss Næringspark trinn to er nå under utbygging. Her har Nobi Voss fått en leveranse som smaker ekstra godt. De leverer nemlig komplett infrastruktur til feltet. Alt av kummer og rør, i «alle» materialer. Inkludert 12 Aqua-Safe vannkummer – og en komplett pumpestasjon til over millionen. – Ja, dette er en kjekk levering! Vi er … Read more

Går i front for miljø

Anleggsbransjen får stadig strengere krav om å redusere miljøbelastningen. Det kravet må også leverandørene oppfylle. Basal fikk alle eierbedriftene med på en dag med fullt fokus på miljø.  – Vi må vekk fra forbruk, over på gjenbruk. Allmennheten oppfatter betong som en miljøversting. Men med mer miljøvennlige sementer og mulighet til omfylling med grove, stedlige … Read more

Ølen gjør betongen grønnere

Miljøkravene kommer fort nå. Også til rør som skal graves ned i bakken. Hos Ølen Betong er de godt i gang med et EPD-arbeid som skal vise at betongrør er det mest miljøvennlige alternativet. Spesielt når transport og installasjon ute hos entreprenør blir inkludert i det totale miljøregnskapet. – Vi må dokumentere hele veien. Byggherre … Read more

EPDene kommer

Her er det viktigste du trenger å vite om hva EPD er, hva de ikke er – og hvordan din bedrift enkelt kan lage det som trengs.

Pionér i vannkum-satsingen

Aqua-Safe-satsingen har begynt å få fart på seg. NOBI er en av de som har kommet lengst. – Vi ser jo en trend i at hvis kunden først prøver Aqua-Safe, så vender de stort sett tilbake neste gang de trenger en vannkum. Det sier Ole Alexander Gloppen, avdelingsleder for vanndeler i NOBI Askøy. Han har … Read more

Gjesteskribent: Tom Baade Mathiesen

«Modernisert» etablering av grøfter i VA-prosjekter  Gjennom snart førti år har jeg hatt gleden av å arbeide sammen med flinke VA-ingeniører og entreprenører i prosjekter for å få frem denne viktige infrastrukturen og da særlig i byområder. Jeg vil her gå inn på hvordan fokuset nok har forandret seg og at man nå må ha adskillig … Read more

MILJØDAGEN: Gjør sement mer miljøvennlig

Norsk sement har blitt 25 prosent bedre på CO2-utslipp siden 1990. Karbonfangst er rett rundt hjørnet, og skal kunne fange opp nesten all CO2. Kjell Skjeggerud i Norcem og Heidelberg står midt i den utviklingen. – Et av Norges beste miljøprosjekter, sier Skjeggerud. Betong og sement har rykte på seg som en miljøversting, blant annet … Read more

Miljøvennlig betong som varer evig

Blåleire kan være en “uendelig” råstoffkilde. Nye typer armering. Betongkonstruksjoner som kan vare evig – og i tillegg suger til seg CO2. SINTEF-sjefforsker Harald Justnes peker på interessante muligheter i framtidens betong. – Betong er faktisk ikke så miljø-uvennlig som mange vil ha det til. Det brukes bare så mye av det. Det bygges konstruksjoner … Read more