SIMON HARALDSEN

Sandfang er enormt viktig og undervurdert som tiltak

Vegvann er den viktigste tilførselskilden til miljøgifter i byvassdragene og når man vet at vegvann utgjør nesten halvparten av de tette flatene i byområder skjønner man at det her ligger store utfordringer på tiltakssiden. Det har vært alt for lite fokus på forurenset vegvann og rollen sandfang kan spille, sier senioringeniør Simon Haraldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Den største kilden til forurensning av byvassdrag

Urban avrenning og forurensing i overvann er komplekst og veldig kostbart i forhold til tiltak. Skal vi ha rene sjøsedimenter så må vi ha kontroll over tilførselen fra land. Det er lite fokus på forurensing fra overvann, sier Simon Haraldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Utvikler nye løsninger som renser overvann

I kampen mot miljøgifter og mikroplast, som ender i våre fjorder og havneområder, er sandfangene ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. – Et sandfang renser egentlig veldig bra, undersøkelser har vist at opptil 50 % av tungmetallene kan holdes tilbake i et sandfang.

Overvannsbekk ved Akkebakke i Trondheim

Bærekraftig overvannshåndtering

Nye skjerpede retningslinjer for rensing av overvann fra veg, vil kreve bedre renseløsninger enn tilfellet er i dag, mener Edvard Sivertsen fra SINTEF Byggforsk og Tone M. Muthanna fra Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Montering av vannkum

Storsatsing på innendørs montering av vannkummer

Basals medlemmer satser nå for fullt på vannkummer og har tilrettelagt for montering i sine produksjonslokaler.
– VA-miljøblad nr. 112 er klar på at prefabrikkerte vannkummer skal monteres innomhus og i tørre og varme omgivelser, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal.

Salget av Briljant-kummer har eksplodert

Molde kommune velger Briljant og prosjekterer alle kummene selv.
– Siden vi prosjekterer ledningsnettet vårt selv, har vi valgt å benytte oss av prosjekteringsverktøyet til Briljant, sier Gunnar Lindseth, som er avdelingsleder for prosjektering i Molde Vann og Avløp KF.

Soderkoping, Sweden - June 20, 2016: Iron bridge spanning over the Storan river in town. Water level is very low due to a dry summer.

Overvannssektoren i Norge er midt i et grønt skifte

Flere og flere kommuner går fra den tidligere standarden der alle fikk slippe overvannet direkte på kommunalt overvannsnett til en ny standard der alle må håndtere eget overvann lokalt på egen tomt. Målet er å gå fra den tradisjonelle håndteringen av overvann til en mer bærekraftig og klimatilpasset håndtering av overvann, skriver Lisa Emilie Hoven sivilingeniør VA-teknikk i Multiconsult.

Anders Nygård

Markedet ønsker trygge vannkummer

Kursleder på Basals vannkum monteringskurs, Anders Nygaard, har mange års fartstid fra leverandøren Ulefos. Han har blant annet vært konstruksjonssjef, utviklingssjef, produksjonssjef og teknisk sjef. Dette har gitt en unik innsikt i fagområdet, som han nå deler med Basal.