Overvann og renseløsninger

Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Forener kreftene for å rense veivann

‒ Nå er et nytt system for rensing av veivann i ferd med å bli en realitet i kjølvannet av Klima 2050, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua. Sammen med Skjæveland Gruppen og Leca International samt Basal AS og Skild AS jobber de nå med fremtidens renseløsning for veivann.

Materialvalg og levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer.

Alt var værre før

På 70-tallet sprakk plastrørene meter på meter langsetter, betongrørene forvitret og armeringen rustet, mens rør av duktilt støpejern var utsatt for korrosjon. – Rørbransjen var ved et nullpunkt, forteller sivilingeniør Gunnar Mosevoll som er en av nestorene i norsk VA-bransje.