Eventyrlig vekst for Aqua-Safe vannkum

Kvalitet og lang levetid har alltid, og vil alltid stå sentralt for Basal.
‒ Aqua-Safe vannkum er et resultat av tilbakemeldinger fra noen av de fremste personene i VA-bransjen med fokus på nettopp sikkerhet, kvalitet og lang levetid.

Kumløsninger

Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet.

Overvann og renseløsninger

Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Materialvalg og levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer.