Sikre, effektive stikkrenner

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av forholdene ved innløpet, innløpskontroll, eller stikkrenna som en helhet, utløpskontroll.

Løsninger ved oljeforurenset vann

Forurensningsforskriften kapittel 15 del 4 stiller krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetning for at utslippskravet skal oppfylles er at en velger korrekt utskiller og at den beskrives og dimensjoneres riktig.

Stor og strømlinjeformet

Landets største og mest effektiviserte rørfabrikk ligger på Hokksund og heter Loe Rørprodukter AS. Virksomheten har salgsavdeling med VA-lager på strategiske steder på Østlandet, og så langt fra produksjonsplassen som Trondheim.

Forebygger frost i vannkummer

Vannledninger fryser sjelden, men innmaten i vannkummer kan være frostutsatt når klimaet endrer seg. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane har etterlyst en løsning, og her kan du lese om svaret.