Betongprodukter bidrar godt til overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 ble plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift, TEK17, oppdatert. Loven fastsetter treleddsstrategien for håndtering av overvann. Treleddsstrategien går ut på at du først skal søke å infiltrere vannet, i neste trinn skal du fordrøye vannet og i tredje trinn skal du få en god og kontrollert avrenning av vannet.

Forbilledlig trepartssamarbeid etter uværet «Hans»

Rister og innløp til stikkrenner viste seg å være en akilleshæl under flommen på Østlandet i august 2023. Dette har dannet grunnlag for et unikt samarbeid mellom, Skanska, Statens vegvesen og Basal AS. Nå jobber de i felleskap for å lage bedre og mer robuste løsninger.

Erfaringer etter flommen Hans

En måned etter stormen Hans møtes representanter fra SVV, Jevnaker kommune, Skanska og Basal for å lære av erfaringene som ble gjort det dramatiske døgnet. Til tross for at trafikken på nye E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune ikke ble berørt av flommen medførte allikevel flomvannet store utfordringer.

Gjesteskribent: Frode Skår

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten

Tre trinn til tryggere overvann

Bærum kommune vil få overtak på overvannet med ny strategi i tre trinn. Her blir det blågrønne løsninger, rensing og lokal fordrøyning. Målet er en helhetlig overvannshåndtering.

Utvikler nye løsninger som renser overvann

I kampen mot miljøgifter og mikroplast, som ender i våre fjorder og havneområder, er sandfangene ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. – Et sandfang renser egentlig veldig bra, undersøkelser har vist at opptil 50 % av tungmetallene kan holdes tilbake i et sandfang.