Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?

For å nå målet om 50% redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Betongprodukter er sterke, tunge … Read more

Vil kartlegge norske vassdrag med folkeforskning

Fra høsten 2021 kan du ved hjelp av smarttelefonen din bli med å kartlegge såkalte vandringshindre i Norges vassdrag. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i gang med et pilotprosjekt som benytter folkeforskning for å samle inn viktig informasjon om landets elver og bekker.