Guide i klimagassjungelen

Klimagassberegninger i bygg og anlegg er en jungel. «Alle» vil ha miljødokumentasjon, men sprikende tall og haltende beregninger kan føre selv de beste på ville veier. I jungelen er det to ting som gjelder: Oversikt og riktig kunnskap. EPD-
kalkulatoren Basals eiere har tilgang til er en nøkkel til begge deler. – Dette er det svært få som kan. Basals eiere kan hjelpe sine kunder til å få ned det totale miljøfotavtrykket, sier Sogge Johnsen i Basal.

EPDene kommer

Her er det viktigste du trenger å vite om hva EPD er, hva de ikke er – og hvordan din bedrift enkelt kan lage det som trengs.

Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene

For miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) er riktige data den hellige gral. Legger man sammen alle data får man et helt annet bilde enn om man bare ser på enkeltelementer. Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte masser blir betydelig bedre enn for rør som omfylles med nyprodusert pukk.

Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?

For å nå målet om 50% redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Betongprodukter er sterke, tunge … Read more

Slik kan betong bli utslippsfri

Betongprodukter med null utslipp over hele sin levetid. Sement laget av leire og vulkansk aske. CO2 fra produksjonen blir lagret i havbunnen. Kjell Skjeggerud har god kunnskap om hvordan fremtidens betong kan se ut.