Om VA forum

VA-forum er et fagblad med fokus på betong og er et forum for VA bransjen.

Magasinet trykkes og sendes blandt annet ut til konsulenter, entreprenører, kommuner og vegvesenet. Registrer deg på vår utsendelsesliste dersom du ønsker bladet tilsendt.

I VA-forum presenteres utfordringer og løsninger, muligheter og kompetanse, bedrifter og faget og mye mer. Magasinet skal være et forum for læring og deling. Verdier vi har tro på. Hver utgave har et hovedtema. Vi snakker med fagpersoner, presenterer produkter, VA produsenter, vi presenterer nyheter og viser frem prosjekt med mer.

Kom gjerne med ris, ros og innspill til redaktor@vaforum.no

Utgiver av VA-forum er Basal.

Basal eies av 18 av landets ledende bedrifter innen VA og arbeider kontinuerlig med teknisk utvikling til beste for kundene og bedriftene.

Tilgjengelige ressurser kan være relativt små når hver og en står alene. Gjennom Basal løser eierbedriftene fellesutfordringer. Alle får økt styrke, økte muligheter og bedre resultat ved at utviklingsressursene samles. Når det kommer til salg og markedsandeler, konkurrerer bedriftene på lik linje med andre bedrifter.

Basal kommuniserer blant annet med sentrale premissleverandører for VA-markedet, som Standard Norge, Norsk Vann, Jernbaneverket og Statens Vegvesen, og kommer med innspill som bidrar til at premissleverandører kan skape de beste VA-løsningene. Basal har også kontakt med høyskoler og kommune-Norge.

Basal arbeider aktivt med produktutvikling og har samarbeidspartnere innen gategods, plastrørsystemer og fiberduker. Dette gir gode priser og optimaliserte sluttprodukter.

Les mer om Basals produkter og løsninger