Komplett levering på Voss

Voss Næringspark trinn to er nå under utbygging. Her har Nobi Voss fått en leveranse som smaker ekstra godt.

De leverer nemlig komplett infrastruktur til feltet. Alt av kummer og rør, i «alle» materialer. Inkludert 12 Aqua-Safe vannkummer – og en komplett pumpestasjon til over millionen.

– Ja, dette er en kjekk levering! Vi er en liten bedrift. Dette er en stor leveranse for oss, sier Odd Sivertsen. Han er avdelingsleder salg på NOBI Voss.

Gode tomter
Voss Næringspark Istad er et grep fra Voss kommune for å legge til rette for økt næringsvirksomhet i kommunen. Her tilbys bedrifter gode, flate og fleksible tomter som kan passe mange typer virksomhet. Næringsparken ligger på nordsiden av Hardagervegen, RV13 mellom Voss og Granvin. Første del står klar. Del to ble utlyst som konkurranse i fjor høst. Anlegget er i sin helhet prosjektert av byggherre Voss herad (kommune).

Det er altså her Nobi Voss har fått en usedvanlig komplett leveranse. Betongvarer, naturligvis. Her er det naturligvis falsrør i massevis. 320 meter, for å være nøyaktig. Ca 300 tonn, som kjøres ut på 12-13 trailerlass.

 

300 tonn betongvarer.

Men her leveres også mye rør i andre materialer.

  • PVC grunnavløpsrør fra NOBI.
  • Drøyt 2300 meter PE100 RC+ SDR 11 vannforsyningsrør.
  • Sandfang.
  • 17 sett Briljant renneløpskummer (overvann)
  • 11 PP minikummer (overvann).
  • Diverse fiberkummer og spesialkummer.

Største Aqua-Safe-leveranse
Her har Nobi også en av sine hittil største leveranser av Aqua-Safe vannkummer: 12 stykker komplette kummer, ferdig pakket med kontrollskjema inni. Og rosinen i bollen: En komplett pumpestasjon som alene beløper seg til over millionen.

– Det er et innfløkt anlegg, ser du. Det er veldig interessant å komme inn på totalleveringer som dette, sier Odd Sivertsen.

 

Kummene monteres og klargjøres i verkstedet på Voss.

Odd Sivertsen og medarbeiderne på Nobi Voss har travle dager med leveransen når dette skrives i februar. Mye skal gjøres klart og mange varer skal ut.

Hirth Himle Entreprenør AS er i full gang med arbeidene. Montering skal skje løpende utover våren og mot sommeren.

God relasjon
Prosjektet Voss Næringspark trinn to er blant de største jobbene Hirth-Himle Entreprenør AS har hatt. Oppdragsgiver er Voss kommune. Daglig leder Roald Himle er godt fornøyd med leveransen. Entreprenørfirmaet hadde i slutten av februar gjennomført 35-40 prosent. Å få en så komplett leveranse av rør og kummer i både plast og betong er godt for både pris og logistikken.

– Det handler mest om pris. Men det er klart enklere å ha med én aktør å gjøre. NOBI Voss er også en aktør vi kjenner godt og har gode relasjoner til, sier Himle.

– 12 komplette Aqua-Safe kummer. Hvorfor det valget?
– Det er et godt tilbud NOBI leverer. Med prisen og kvaliteten, så er dette totalt den beste løsningen etter vår oppfatning, sier Roald Himle.

Hirth Himle Entreprenør AS utfører oppdraget for Voss herad.

Del artikkelen: