Gjesteskribent: Anders Nygård

Stålarmerte flensepakninger, et viktig ledd i VA-systemet! Lekkasjer i flenser kan oppstå av ulike årsaker. Det kan være ujevne flater i pakningsområdet, fremmedlegemer mellom flens og pakning, som sand/smuss, skjevheter i sammenstilling, feil i monteringssekvensen, for lite eller for høyt moment på boltene i sammenstillingen. Historisk utvikling av pakninger Pakninger til bruk mellom to plane … Read more

Knust tunnelstein, betong og tegl

Miljøfokus og gjenbruk av ressurser er for alvor i ferd med å innta bruken av tunnelstein og andre masser som byggematerialer i vei og jernbane. Betongrør greier seg fint med omfylling av maskinkult, stedlige masser eller andre rimelige og lett tilgjengelige alternativer. Gjenbrukstanken har i mindre grad inntatt prosjektering og gjennomføring av mindre VA-grøft-anlegg. Her … Read more

Mer kortreist stein, takk

Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: NGU Store mengder stein tas ut fra tunneler og kjøres rett til deponi. Samtidig blir mye knust stein i verdifulle pukkfraksjoner kjørt over store avstander. Et prosjekt med blant … Read more

Går i front for miljø

Anleggsbransjen får stadig strengere krav om å redusere miljøbelastningen. Det kravet må også leverandørene oppfylle. Basal fikk alle eierbedriftene med på en dag med fullt fokus på miljø.  – Vi må vekk fra forbruk, over på gjenbruk. Allmennheten oppfatter betong som en miljøversting. Men med mer miljøvennlige sementer og mulighet til omfylling med grove, stedlige … Read more

MILJØDAGEN: Gjør sement mer miljøvennlig

Norsk sement har blitt 25 prosent bedre på CO2-utslipp siden 1990. Karbonfangst er rett rundt hjørnet, og skal kunne fange opp nesten all CO2. Kjell Skjeggerud i Norcem og Heidelberg står midt i den utviklingen. – Et av Norges beste miljøprosjekter, sier Skjeggerud. Betong og sement har rykte på seg som en miljøversting, blant annet … Read more

Miljøvennlig betong som varer evig

Blåleire kan være en “uendelig” råstoffkilde. Nye typer armering. Betongkonstruksjoner som kan vare evig – og i tillegg suger til seg CO2. SINTEF-sjefforsker Harald Justnes peker på interessante muligheter i framtidens betong. – Betong er faktisk ikke så miljø-uvennlig som mange vil ha det til. Det brukes bare så mye av det. Det bygges konstruksjoner … Read more

Ny daglig leder i Basal: Geir Skjørberg

Geir Skjørberg (57) er ansatt som daglig leder i Basal. Han  tar over spakene i april. – Basal er et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Jeg gleder meg til jobben med å drive det videre, sier han. Aqua-Safe vannkum, miljø og konseptutvikling står øverst på to-do-lista. Geir Skjørberg (57) er ansatt som … Read more

Avtroppende daglig leder: Går av med 20 i stil

I april 2020 går Erik Bjørløw Dye av etter 19 innholdsrike år i Basal. I hans periode har Basal og betongrørprodusentene styrket sin posisjon betydelig. I 2001 var omsetningen 240 millioner, mens de hadde all-time high i 2019 med 1,3 milliarder. Erik ble født for snart 72 år siden i Tønsberg. Kjærligheten brakte han etter … Read more