Eventyrlig vekst for Aqua-Safe vannkum

Kvalitet og lang levetid har alltid, og vil alltid stå sentralt for Basal.
‒ Aqua-Safe vannkum er et resultat av tilbakemeldinger fra noen av de fremste personene i VA-bransjen med fokus på nettopp sikkerhet, kvalitet og lang levetid.

Veteran i ferdig skrudd

I Levanger var de tidlig ute med å se fordelene med ferdig skrudde vannkummer. ‒ Vi har jo egentlig ganske lenge kjøpt kummer der armaturer er ferdigskrudd. Vi har kjøpt dette hos Midt-Norsk Betong i Verdal, sier Bjørn Sandvik, ingeniør og fagansvarlig i avd. for vann og avløp avd. i Levanger kommune.

Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Siden Basal ble etablert i 2001 har det skjedd en betydelig investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner hos medlemsbedriftene. I den første perioden var investeringene vesentlig i formverktøy. De siste årene har investeringene vært størst i nye produksjonsmaskiner som har bidratt til økt automatisering og mer rasjonell produksjon.

Derfor velger de Optikum

Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til at Øvre Eiker velger Optikum.