SIMON HARALDSEN

Sandfang er enormt viktig og undervurdert som tiltak

Vegvann er den viktigste tilførselskilden til miljøgifter i byvassdragene og når man vet at vegvann utgjør nesten halvparten av de tette flatene i byområder skjønner man at det her ligger store utfordringer på tiltakssiden. Det har vært alt for lite fokus på forurenset vegvann og rollen sandfang kan spille, sier senioringeniør Simon Haraldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Forener kreftene for å rense veivann

‒ Nå er et nytt system for rensing av veivann i ferd med å bli en realitet i kjølvannet av Klima 2050, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua. Sammen med Skjæveland Gruppen og Leca International samt Basal AS og Skild AS jobber de nå med fremtidens renseløsning for veivann.

Den største kilden til forurensning av byvassdrag

Urban avrenning og forurensing i overvann er komplekst og veldig kostbart i forhold til tiltak. Skal vi ha rene sjøsedimenter så må vi ha kontroll over tilførselen fra land. Det er lite fokus på forurensing fra overvann, sier Simon Haraldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.