Beregningsprogram for stikkrenner

På Basal.no er det igjen mulig å beregne kapasitet og rørdimensjon på stikkrenner med innløps-kontroll. Programmet gir en enkel beregning av nødvendig dimensjon og utforming på stikkrenner i betong, basert på formelgrunnlag gitt i håndbok V240.

Pakning eller kassestøp?

Forankring med kassestøp er unødvendig ifølge VA-nestoren Tom A. Karlsen (Cowi). Betong og andre materialer oppfører seg forskjellig. Derfor får man aldri en supertett løsning uten å gjøre spesielle tiltak. Bruk av pakning løser denne utfordringen.

Ulike rørmaterialer til besvær!

PE-rør koblet mot støpejern som flensforbindelse kan være en utfordring, men det er fullt mulig å oppnå en lekkasjefri kobling. Forutsetningen er at man benytter riktig pakning og at monteringen utføres korrekt.

Monterer komplett trykkøkningsstasjon

Her blir en fiks ferdig pumpestasjon satt på plass med kran. Tilkobling til strøm og vann inn/ut er det eneste som gjenstår. Østfold Betongprodukter og Intec Pumper samarbeider om levering av komplette, prefabrikerte pumpestasjoner. Etterspørselen er økende, samproduksjonen er effektiv og rasjonell.

Stikkrenner skal få sjøørreten tilbake til Tonga

Sjøørreten er savnet og etterlengtet i Orkla. Elva og side-elvene «bygges om» for å gjør det bedre for fisken å komme tilbake til sine gamle områder. Her har den fått fritt leide opp den viktige bekken Tonga. Store dimensjoner i stikkrenner og kulverter er bra for både fisk og klimatilpasning.

Langbend erstatter store kummer

En Ø2000-ledning skal ta opp 90 grader sving. Store og kompliserte kummer? Nei, på Nyhavna Øvre løses det kjapt, effektivt og sikkert med langbend. En av de største langbend-leveransene i Trondheims VA-historie. TRONDHEIM: På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet med syd- … Read more