VA messene 2023 er igang

VVP inviterer på vegne av de store VA produsentene til bransjemesser 7.-16. mars 2023. Her møter du de viktigste bedriftene i bransjen som viser frem det siste innenfor produkter og løsninger for VA. Ikke gå glipp av verdifull fagprat, nettverksbygging og spennende seminarprogram!

Bedre økonomi med ferdigskrudd vannkum

Under Hallingtreffet i 2020 kunne rørinspektør og driftsleder i Norva24 på Flagstad, Stein Linholt, fortelle at det var lekkasjer i femti prosent av nye vannledninger og vannkummer. Men han tror at Basals Aqua-Safe kum kan bli en game changer.

Potte tett kumtopp

Vannkummer i flomutsatte områder bør sikres med tett kumtopp, men ingen regel uten unntak. Dette gjelder ikke for brannkummer. Om vinteren kan underlokket fryse fast og føre til fatale forsinkelser under brannutrykning.

Digitalisering på anlegg

I anleggssektoren har det vært stor omstilling for rask teknologisk utvikling og digitalisering. NOBI har god erfaring med papirløse prosjekter fra betongelement til bygg, men nå har også smart samhandling og digital byggeprosess gjort inntog på anlegg for grunnarbeider.

Pakning eller kassestøp?

Forankring med kassestøp er unødvendig ifølge VA-nestoren Tom A. Karlsen (Cowi). Betong og andre materialer oppfører seg forskjellig. Derfor får man aldri en supertett løsning uten å gjøre spesielle tiltak. Bruk av pakning løser denne utfordringen.