Aqua-Safe eliminerer avvik

Bane NORs «Fløenprosjekt» blir bortimot landets mest moderne terminalområde. Under utbyggingen er det også installert det som kan betraktes som bransjens sikreste vannkum – Basal Aqua-Safe.

Hias krever tredjeparts kontroll på kummer

Tidligere i år reviderte Hias sin norm for VA-ledningsanlegg. I den reviderte VA-normen kreves det at prefabrikkerte vannkummer skal leveres som ett komplett produkt av leverandør som er sertifisert, og har dokumentert tredjeparts kontroll.

Bedre økonomi med ferdigskrudd vannkum

Under Hallingtreffet i 2020 kunne rørinspektør og driftsleder i Norva24 på Flagstad, Stein Linholt, fortelle at det var lekkasjer i femti prosent av nye vannledninger og vannkummer. Men han tror at Basals Aqua-Safe kum kan bli en game changer.

Sterke krefter krever sikre vannkummer

Etter at vi i Basal fikk innspill om dårlig sikkerhet i vannkummen fra flere RIN-medlemmer, innkalte vi alle ventilleverandørene i Norge for å utrede hvordan forankring av ventiler i vannkum kunne forbedres. Det ble forløperen til dagens forankring som vi benytter i våre Aqua-Safe vannkummer.

Ulike rørmaterialer til besvær!

PE-rør koblet mot støpejern som flensforbindelse kan være en utfordring, men det er fullt mulig å oppnå en lekkasjefri kobling. Forutsetningen er at man benytter riktig pakning og at monteringen utføres korrekt.