Risvollan og blå-grønn overvannshåndtering

I over 30 år er alle hydrologiske parametre kontinuerlig blitt målt på NTNUs forskningsstasjon på Risvollan. De senere årene er det etablert grønne tak og et regnbed i nærheten av stasjonen. Nå ønskes et fordrøyningsbasseng i tillegg.

Kum som forebygger tilbakeslag

Tilbakeslagsventil forebygger blant annet kulderas og innsig av forurenset vann i vannkum. Utfordringen har vært plasseringen av tilbakeslagsventilen. Nå har Basal laget en tilbakeslagskum, som løser flere utfordringer. Konseptet er basert på anvendelse av Wastop tilbakeslagsventil, levert av Miljø- og Fluidteknikk.

Konkrete klimaløsninger fra NTNU

For å forebygge skader forårsaket av et våtere og villere klima, økt urbanisering og underdimensjonert og aldrende vann- og avløpssystem må vi ha forskningsbasert fakta. På NTNU, ved Institutt for vann og miljøteknikk, foregår en omfattende virksomhet for å ta vare på og beskytte våre vannressurser.

Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS

VA-fabrikken i Innfjorden
Nesten innerst i Innfjorden, 10 kilometer sør for Åndalsnes i Møre og Romsdal, ligger VA-produsenten Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS. Velkommen til en liten bedrift med fullt sortiment.