Aqua-Safe-ambassadøren

Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter er en av dem som har jobbet mest med profilering og markedsføring av Aqua-Safe-konseptet. Det siste halvåret har han orientert hundrevis fra kommuner, entreprenører og konsulenter. – Aqua-Safe engasjerer alle, sier Holte.

Jon Arild Holte er markedsleder i Loe Rørprodukter. Fra kontorvinduet har han god utsikt til E6. Det siste halvåret har han vært lite å se på kontoret, og desto mer ute på veien. Han har lagt ned mye tid og energi i å fortelle om det nye Aqua-Safe-konseptet til flest mulig.

Treffer markedet
– Aqua-Safe har blitt tatt godt imot! Vi presenterer her et gjennomarbeidet og fremtidsrettet konsept som virkelig treffer markedet, sier Holte.

Når dette skrives tidlig i februar, så har han registrert foredrag og innlegg for drøyt 350 personer. I store og små fora og på ulike steder.

Markedssjef Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter har jobbet mye med markedsføring av Aqua-Safe.

– Vi hadde for eksempel nye Drammen kommune på besøk hos oss på fabrikken. Der holdt vi også et foredrag i forbindelse med årets julebord for entreprenører. Vi fikk taletid på VA-dagene Innlandet i 2019 og på VA-dagen Østlandet. Der var deltakerne hovedsakelig kommuner. Vi har også holdt opplegg hos en del konsulenter, forteller han.

Arbeidet med Aqua-Safe er noe av det viktigste han driver med for tiden. Markedsarbeidet er stadig pågående, med foredrag og innlegg både her og der. Kommuner og entreprenører har høyest prioritet.

Dokumentasjon og fart
Konseptet har uten unntak blitt tatt godt imot. Representanter fra byggherrer tar varmt imot kvalitetshevingen og fokuset på dokumentasjon som ligger i konseptet. Entreprenørene ser fort hvordan en komplett levert kum kan effektivisere byggeprosessen. At det er først med Basal Aqua-Safe at alle krav i VA Miljøblad nr 112 oppfylles fullt ut, det settes pris på av alle.

VA Miljøblad nr 112 setter en ny bransjestandard for styrke og sikkerhet i prefabrikkerte vannkummer. Her beskrives også krav til montering og dokumentasjon. Alt for å sikre kvalitet og levetid. Alle ledd i produksjonen skal være kvalitetssikret, fra råvare til ferdig monterte komponenter og komplett installasjon i grunnen.

– Dette gjør Basal Aqua-Safe. Nyheten og konseptet fanger veldig fort interessen hos de jeg møter. Det engasjerer godt, og vi får alltid oppfølgingsspørsmål. Dette er moro, sier han.

Jon Arild Holte mener Aqua-Safe etablerer en helt ny markedssituasjon for Loe Rørprodukter, ved at det setter bedriften i stand til å tilby komplette vannkumleveranser.

– Markedet liker det. Dokumentasjonen av hele leveransen. Kvalitetshevingen som hele konseptet representerer. Hvordan entreprenørene kan dra fordeler av både dokumentasjon og kvalitet, samtidig som de effektiviserer byggeproessen. Jeg ser veldig positivt på fremtiden for Aqua-Safe, sier Holte.

Del artikkelen: