Betongrør gir trygge fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er svaret på utfordringen med å redusere hastighet og mengden på overflatevannet, før det slipper ut på ledningsnett, bekk og lignende. Fordrøyningsmagasin fjerner faren for flomskader, forårsaket av overbelastede ledningsnett.

Stort og smått i Trondheim

BetoNor AS i Trondheim har meget romslige produksjonshaller, et veldig lager og kjører store serier VA-produkter. BetoNor er også blant Basals største leverandører av smårør.

En briljant nyhet

Basal arbeider blant annet for å industrialisere produksjonen av bunnseksjoner med renneløp. Nå utvikles et system som heter ”Basal Briljant”. Renneløp produsert med dette utstyret får en finish byggherrene bare kan glede seg til.

Trekkekum som tåler trafikklast!

Tidligere har trekkekummer ikke vært dimensjonert for å ligge i trafikkert veg. Nå har Basal dimensjonert og armert trekkekummer for å tåle disse belastningene. På bestilling produseres også trekkekummer beregnet for større trafikklaster, blant annet for bruk på flyplasser.