Effektiv dreneringsløsning fra Vestlandet

På Vestlandet er de vant til mye regn og store vannmengder. Samtidig er avstanden fra vegskulder til skjæring oftest veldig liten. Ut fra disse forholdene har Førde Sementvare AS utviklet en firkantkum med rist, som effektivt drenerer bort store vannmengder og samtidig tar liten plass. Løsningen har ikke vært vanlig øst for vannskillet. Med erfaringene fra flommen etter uværet «Hans» bør kanskje løsningen vurderes brukt også på Østlandet?

– Dette er en robust måte å få unna mye vann på. Kummen og rista er laget for Vestlandsforhold, forteller Ståle Grepstad som er ingeniør i Førde Sementvare AS.

Kummen tar utgangspunkt i en standard TK2 rektangulær firkantkum med en kraftig inntaksrist på toppen.

– Hvordan dukket ideen til denne løsningen opp?
– Bakgrunnen var at Statens vegvesen (SVV) begynte å mure opp en del firkantkummer for 20 år siden. Det ga oss ideen til å lage en prefabrikert løsning basert på TK2-kummen. Dette ble en mye mer kostnadseffektiv løsning enn å mure opp hver enkelt kum.

Tar unna store nedbørsmengder
Kummen har en kraftig galvanisert rist.
– Ramma og rista er laget av firkantrør. SVV definerte en gang i tiden hvilken dimensjon spilene skulle ha. Det har vært brukt i alle år. Dette er jo en kum som først og fremst er brukt mellom vei og terreng. Vannet renner direkte ned i kummen, normalt fra ei sidegrøft, som leder vannet til kummen og ned gjennom risten. Det er de store vannmengdene fra styrtregn som er viktig å få unna, forteller Grepstad, men legger til at kummen også er lagt til rette for at det kommer inn vann via dreneringsrør fra siden inn i kummen, i tillegg til det vannet som kommer inn via rista.

Kummen blir plassert i lengderetning på veien. Rista ligger vannrett og nedsenket i ramma.

Kummen er ikke dimensjonert for å ligge i vegbanen da den plasseres i veiskulder. Dog vil den tåle belastning fra kjøretøy.

VESTLANDSFORHOLD: Dette er en robust måte å få unna mye vann på. Kummen og rista er laget for Vestlandsforhold, forteller Ståle Grepstad som er ingeniør i Førde Sementvare AS. (Foto: Førde Sementvare)

Skreddersøm
Førde Sementvare AS leverer «skreddersøm» på denne type kummer.

– Vannet kommer først og fremst inn gjennom rista med utløp via stikkrenner. Som regel er det også en meter dypt sandfang i bunn, også denne basert på TK2, noe som gir et veldig stort sandfangvolum. Kunden bestemmer hvor høyt opp utløpsrøret skal plasseres. Løsningen blir ofte lagt med åpen skjøt mellom elementene, men elementene kan også sammenstøpes.

Firkantkummen med sandfang har samme mål som en vanlig TK2-kum, med lysåpning på 700×1400.

– Veldig ofte foretrekker kundene kummen i to meters høyde. Vi har en bunnseksjon med bunn og enkel falsskjøt og byggehøyde én meter. Neste element har utløp med høyde og utløpsdiameter etter kundens ønske.

Vi tilpasser oss til kundenes ønsker og leverer tilpasningsdeler slik at kummen kan bygges i flere ulike høyder for å kunne tilpasses stedlig terreng.

Så langt har Førde Sementvare levert mellom 300 og 400 av denne løsningen med spesiallaget rist. Bakgrunnen for at denne løsningen veldig ofte benyttes i vårt område, er nok vår topografi hvor sidegrøftene er trange og smale og med mye vann som kommer ned bratte lier. Man må derfor benytte inntaksarrangementer som tar liten plass, samtidig som de har stor kapasitet.

– Dette er noe som fungerer og brukes i høyeste grad, sier Ståle Grepstad.

Del artikkelen: