Eventyrlig vekst for Aqua-Safe vannkum

Kvalitet og lang levetid har alltid, og vil alltid stå sentralt for Basal.
‒ Aqua-Safe vannkum er et resultat av tilbakemeldinger fra noen av de fremste personene i VA-bransjen med fokus på nettopp sikkerhet, kvalitet og lang levetid.

Veteran i ferdig skrudd

I Levanger var de tidlig ute med å se fordelene med ferdig skrudde vannkummer. ‒ Vi har jo egentlig ganske lenge kjøpt kummer der armaturer er ferdigskrudd. Vi har kjøpt dette hos Midt-Norsk Betong i Verdal, sier Bjørn Sandvik, ingeniør og fagansvarlig i avd. for vann og avløp avd. i Levanger kommune.

Bedre økonomi med ferdigskrudd vannkum

Under Hallingtreffet i 2020 kunne rørinspektør og driftsleder i Norva24 på Flagstad, Stein Linholt, fortelle at det var lekkasjer i femti prosent av nye vannledninger og vannkummer. Men han tror at Basals Aqua-Safe kum kan bli en game changer.