Kommuner begrunner sine valg

Hva avgjør kommunenes rør og materialvalg til overvannsnettet?

En rekke forhold påvirker vedlikeholdsbehovet for og levetiden til overvannsledningene. De fysiske forutsetningene er med noen avvik så og si de samme i alle kommunene. Hvilke materiale og rørtype kommunen velger varierer imidlertid.

Midgardsormen

Loe Rørprodukter AS er leverandør til et av tidenes største VA-prosjekter i Norge: Midgardsormen. Betongormen gir hovedstaden et nytt moderne avløpsnett og renere vann, til redusert driftskostnader.