– Gjør det enklere å planlegge

Anleggsleder Steffen Ask liker enkelheten i Aqua-Safe-kummene. – Det kan bli enklere å planlegge fremdriften, sier han. 

– Prefabrikkerte kummer vil gjøre det enklere å planlegge fremdriften. Det kan være spesielt bra i grøfter med enkle grunnforhold. Der kan man produsere lange strekk på kortere tid. 

Det sier anleggsleder Steffen Ask i entreprenørfirmaet Aktiv Veidrift AS. Han var med på et av informasjonsmøtene Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter holdt om Aqua-Safe-kummene før jul. Da var han allerede kjent med konseptet.

Nysgjerrig
– Nja, nytt var det ikke. Jeg er innom Loe av og til, og er jo nysgjerrig av meg. Jeg hadde hørt at det var en produksjonshall for nye, komplette VA-kummer under bygging, sier han.

Mange anleggsfolk er skeptisk til nye ting før de er prøvd. Ask liker Aqua-Safe-konseptet, men det krever også en smule tilvenning ute på anlegget.

– Når man er vant til å holde i monteringen selv, så kjenner man til en del styrker og svakheter. Det er uvant når alt kommer ferdig montert, sier han.

Logistikken kan også være en utfordring. Det er ikke alltid lett for leverandøren når det skal bestilles deler, og monteringen ikke kan starte før alle delene er på plass. Ask mener det vil være en fordel for entreprenører å kunne bestille alt fra én og samme leverandør. I dag bestilles «blådeler» (armaturet) fra én leverandør og betongen fra en annen. Dette krever en del oppfølging fra både entreprenør og betongleverandør. Spesielt i de tilfellene der deler skal støpes inn.

Steffen Ask er anleggsleder i Aktiv Veidrift AS. Han har spart mye tid med Aqua-Safe.

– Det blir det stadig mer av. I de tilfellene kan ikke Loe starte produksjonen før alle delene er på plass. Fordelen med dette konseptet er at det gir oss som entreprenør kun én part å forholde oss til, sier han.

Bestille i god tid
Spesielt når entreprenørens og leverandørens tidsbegreper møtes. “Bestille i god tid” betyr ikke alltid det samme hos en entreprenør og en leverandør. Men han ser godt nytteverdien i å få levert ferdige kummer.

– Hvis noe skjærer seg kan vi ringe ett sted i stedet for tre for å melde fra om feil, sier Ask.

Det siste året har han vært anleggsleder på et prosjekt for Holmestrand kommune, der Loe også har vært leverandør av betongvarer.

Først i 2017
Sitt første møte med prefabrikkerte kummer hadde Steffen Ask tilbake i 2017. Da leverte Loe to prefabrikkerte kummer til en jobb for Oslo VAV.

– I Oslo lages alt plasstøpt. I tillegg er det trangt og mye trafikk. Da er vi mye i veien hvis vi må montere kummene på stedet før støping. Vi fikk Jon Arild Holte fra Loe med på å presentere dette for Oslo VAV. Med prefabrikkerte kummer brukte vi bare en tredjedel av tiden ute i felt. Det var starten for oss, og sånn jeg ble kjent med Jon Arild.

Anleggslederen tror de prefabrikkerte Aqua-Safe-kummene vil få en større betydning for drikkevannssikkerheten framover.

– De er forseglede kummer, bygget i et nøytralt miljø. Ingen skitt kommer inn, og de er mindre utsatte for vær og vind. Jeg tror byggherrer vil stille strengere krav til utstyret som brukes. Det er drikkevannet til folk vi holder på med. En kritisk samfunnsfunksjon. Da må det bygges så rent som mulig, sier anleggsleder Steffen Ask.

Del artikkelen: