Bransjens sikreste vannkum

Norge er blant landene i Europa med størst lekkasjeprosent i VA-anlegg. Det avdekkes feil på nærmere 60 prosent av nye VA-anlegg i Norge. Det er bekymringsfulle tall, og kompetansebedriften Basal har tatt grep for å heve kvaliteten på vannledningsnettet.

58,8 prosent feil på nye VA-anlegg

I løpet av 2020 registrerte Norva24 Sørmiljø og Rørinspeksjon Norge feil på mer enn halvparten av nye avløpsanlegg. Sørmiljø dekker området Agder og Telemark. – Men det er de samme feilene som går igjen rundt om, det er liten grunn til å tro at det er så mye bedre andre steder i landet, sier Per Sigve Henriksen, driftsleder rørtjenester i Norva24.

Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

Ny renseløsning for forurenset overvann

Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann.

25 år som daglig leder

Lars tok over familiebedriften Loe Rørprodukter AS noen få år etter at Gardermoen ble utbygd. Der hadde de store leveranser, og i den forbindelse investere de mye i nytt formverktøy til produksjon av ig-kummer.

Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene

For miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) er riktige data den hellige gral. Legger man sammen alle data får man et helt annet bilde enn om man bare ser på enkeltelementer. Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte masser blir betydelig bedre enn for rør som omfylles med nyprodusert pukk.

Global sandkrise

Etter vann er sand den naturressursen som vi utnytter mest på jorda, og klodens sandreserver er i ferd med å tømmes. Hvordan er det mulig på en klode med ufattelige mengder ørkensand?