Per Dugstad

Anbefaler kortreist stein

Øker den gjennomsnittlige transporten med kun tre kilometer, vil miljøutslippet øke med ti prosent, ifølge SINTEF. – Det er sløseri å ikke ta vare på overskuddsmassene fra byggeprosjekter, sier Per Dugstad.

Embalert vannkum

Et kvantesprang for infrastrukturen

Komplette prefabrikkerte vannkummer vil effektivisere byggeprosessen, samt bedre sikkerheten på arbeidsplassen.
I sum vil vårt initiativ være et kvantesprang i henhold til trygghet for de som skal operere i kummer, sier daglig leder i Basal, Erik Dye.

Harald Justnes

– Nå kan vi endelig slå romerne

Forskere er i ferd med å utvikle en ny type miljøvennlig betong. – Dette blir en helt vedlikeholdsfri betong med uendelig levetid, sier professor Harald Justnes. Han er forsker ved SINTEF Byggforsk og professor ved NTNUs Institutt for materialteknologi og i ferd med å utvikle et system som kan revolusjonere måten betong blir laget på.

Betongvarebedriften Hedrum Cementstøperi fyller 100 år i år

Bedriften ble stiftet i 1919 og har vært i samme familie gjennom 100 år. Hedrum Cementstøperi er en lokal aktør som har god kjennskap til distriktet. Med å ha fokus på sitt lokalmiljø har bedriften opparbeidet seg gode relasjoner og lokalkunnskap. Det vet markedet å sette pris på og fremtiden ser lys ut.

Visit Norway anbefaler Sarvsfossen dam

Den 50 meter høye Sarvsfossen dam i Setesdal er et imponerende byggverk, som har havnet på Visit Norway anbefalingsliste. Dammen som magasinerer vann i Otraelven er en viktig brikke i den største kraftutbyggingen på 20 år på Sørlandet.