Storsatsing på innendørs montering av vannkummer

Montering av vannkum

Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong og gruppen av bedrifter er den største leverandøren innen VA i Norge. Selskapene har hatt en eventyrlig vekst fra 2001 og til i dag. Nå satser Basals medlemmer for fullt på vannkummer og har tilrettelagt for montering i sine produksjonslokaler.

– VA-miljøblad nr. 112 er klar på at prefabrikkerte vannkummer skal monteres innomhus og i tørre og varme omgivelser, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal.

Uheldig å skru i grøfta
Reiersen er klar på at dagens praksis med at vannkummene skrus i grøfta er lite heldig:
– Vann er et viktig næringsmiddel, og det bør derfor stilles strenge krav til hygiene. Basal mener derfor at prefabrikkerte vannkummer er det eneste riktige og ønsker å ta monteringen opp på et helt nytt sikkert og trygt nivå. Det finnes mange varianter av armatur og konsoller. Dette kompliserer monteringen og er krevende å håndtere i grøfta, sier Reiersen.
I tillegg er det behov for spesialutstyr for å stramme boltene, som ofte ikke finnes på byggeplassene.

– Det koster å ha to mann i grøfta for å skru, sier Robin Andreasen fra Bodø Betong. Hvis man i tillegg må avbryte arbeidet for å dra å hente noen deler som mangler, blir dette kostbart for mange kommuner. Da er det mer lønnsomt å gjøre monteringen i trygge former innendørs med alle delene på lager mener Andreasen, som deltok på Basals monteringskurs i februar.

Kursdeltakere på Basal monteringskurs

Monteringskurs i Hamar
27 montører fra Basals medlemmer fra ulike deler i landet var på kurs i februar. Narmo Betongs lokaler på Hamar var rigget til med armaturdeler, konsoller og betongkummer, slik at deltakerne fikk praktisk opplæring på hva som kreves for å montere og levere en vannkum som tilfredsstiller VA-miljøblad nr. 112.

Sikker og trygg
I løpet av tre hektiske dager lærte montørene seg å montere en komplett vannkum.

– Dere skal gjennom 20 montasjer og en teoretisk bit, så vi har 13 til 14 timers montasje foran oss, sier Anders Nygaard ved kursstart.

I mange år har Nygaard jobbet som både teknisksjef, utviklingssjef og produksjonsansvarlig i Ulefos. Nå er han leid inn av Basal, for å bistå medlemmene i den store vannkum-satsingen. På Hamar er han kursleder sammen med leverandørene AVK, Innva og Ulefos.
– Det finnes ikke noe lignende kurs som har blitt holdt i Norge. Det finnes 11 forskjellige varianter av konsoller som skal passe til ulike armaturdimensjoner fra ulike leverandører. Du må ha en egen opplæring, for å se hva som passer sammen, bli kjent med ulike boltvarianter og tilhørende momenter.

Basal har utarbeidet et omfattende kurskompendie.
Basal har utarbeidet et omfattende kurskompendie. Som blandt annet beskriver 11 forskjellige varianter av konsoller som skal passe til ulike armaturdimensjoner fra ulike leverandører.

– Verktøy og utstyr skal ha avrundede hjørner og kanter, slik at epoksy på ventilene ikke skades under montering. Ved bruk av kraftforsterker eller andre hjelpemidler bør det brukes gummi, treverk eller tilsvarende mellom mothold på kraftforsterker og epoksy-belagt jern. Det forhindrer skade på epoksy, forklarer Nygaard.

Spesialkurset på Hamar avsluttet med en eksamen.

– Monteringskurset gjør at våre montører, etter å ha fullført dette kurset, vil besitte en unik kompetanse som få andre besitter, sier Sogge Johnsen i Basal.

Stort behov for spesialkurs
Det er et stort behov for dette spesialkurset, mener Asbjørn Davidsen salgs og prosjektansvarlig i Holmen Betong.

– De færreste med ADK-kurs har noe erfaring med montering av vannkummer, så dette kurset er det behov for, sier Davidsen.

Han synes det er betenkelig at det ifølge VA-miljøblad nr. 112 er tilstrekkelig å ha et ADK-kurs, som ikke omhandler montering av vannkummer i det hele tatt.

Del artikkelen: