Markedet ønsker trygge vannkummer

Anders Nygård

Kursleder på Basals vannkum monteringskurs, Anders Nygaard, har mange års fartstid fra leverandøren Ulefos. Han har blant annet vært konstruksjonssjef, utviklingssjef, produksjonssjef og teknisk sjef. Dette har gitt en unik innsikt i fagområdet, som han nå deler med Basal.

– Vannkummer skal holde i 100 år, da nytter det ikke med slendrian eller mangelfull kompetanse. Å bytte en kum koster et par hundre tusen. Vi er allerede på etterskudd med vedlikeholdet i vannbransjen og da kan vi ikke fortsette å levere ting som ikke holder levetiden ut.

Unikt kurs
Nygaard kjenner ikke til at det noensinne har blitt holdt et lignende kurs i bransjen.

– Basal har samlet all dokumentasjon, fra alle leverandørene, i ett hefte: Det har aldri blitt gjort før. Jeg ser at denne opplæringen er utrolig viktig, for det er mange som ikke kjenner til hvilke verktøyer som er fornuftig å bruke. Å ha et praktisk kurs er nødvendig, for å kunne ta de riktige beslutningene under montering.

Fokus på trygghet og hygiene
Det potensielle markedet er på 8000 vannkummer. Nygaard minner om at vannet i kummene skal drikkes.

– Vannkummer som monteres i grøftekanten blir ikke alltid dekket til. Da kan det komme til rotter og katter. Jeg kjenner til at det har blitt hentet ut kattelik fra drikkevannskummer. Det har helt sikkert også blitt hentet ut rottelik, forteller han.

Basal ønsker å montere vann-kummene innomhus og levere de på grøftekanten. Ferdig emballert og med korrekt tiltrukket moment – en komplett, trygg leveranse.

– Er markedet klar for denne satsingen?

– Ja, alle vil ha kummer som lever lenge. De vil være 100 prosent sikker på det som settes i bakken.

Pakningen er det svakeste leddet
Det er flere årsaker til at monteringen av vannkummer innomhus i trygge og tørre omgivelser er den beste løsningen.

– Ville du valgt å bytte topp-pakning på bilen din i grøfta eller inne på et verksted, smiler Nygaard. Han forteller at nettopp pakningene er et viktig argument for å gjøre denne jobben innomhus i trygge omgivelser.
– Se på denne pakningen. Den har blitt montert med for høyt moment på boltene og den ser ikke bra ut, sier han og viser fram en tydelig morken pakning.

– Tror du at det finnes mange slike pakninger i norske vannkummer?

– Jeg tipper at halvparten av pakningene i norske vannkummer er slik. En pakning koster ikke all verdens penger, men det koster et par tusen å bytte. Men det er de samme problemene med de store pakningene. En 700 mm flensepakning koster 10 000 kroner å bytte. Det kan gå en hel arbeidsdag på å bytte en slik pakning. I tillegg kommer kostnader knyttet til lekkasjer før pakningen blir byttet.

– Trekker til litt ekstra for å være sikker
Terje Reiersen i Basal føyer til:
– Dette er tynne pakninger med en stålskive inn i seg. Disse plasseres mellom to stålflenser, som igjen dras sammen med bolter. Når du strammer boltene, skal du bruke et forholdvis lite moment. Problemet er at man ute på anlegg ofte trekker til litt ekstra, for å være sikker på at dette blir tett, sier Reiersen, som forklarer videre:

– Når kummen er ferdig montert skal den trykk-testes og da ønsker entreprenøren å være sikker på at skjøtene er tett. De drar derfor gjerne på litt ekstra.

Reduserer levetiden
Dette kan redusere levetiden til pakningen fra 100 år til noen få ti-år, anslår Reiersen.

– Hvis du drar for hardt til, vil pakningen få stor kompresjon og vil etterhvert gå i oppløsning. Da kommer det vann inn på stålskiven og den begynner å ruste. Etter 10-20 år får du en lekkasje, som ikke er enkelt å oppdage for byggherre.

Hvis man skrur for hardt kan det også føre vridninger i konsollen, som igjen fører til at boltene ikke passer til boltehullene på armatur.

– Da må man tvinge på plass armatur og man får epoksyskader, sier Reiersen.

– Epoksyskader er også et problem. Det er viktig at alt håndteres skånsomt og ikke minst at det blir riktig lagret. Hvis vannkummene settes ut på et anleggsområde og blir lagret i flere måneder, så forringes ofte kvaliteten føyer Nygaard til.

Dette er tema som blir vektlagt på Basals spesialkurs.

Del artikkelen: