Betong tar opp inntil 25 prosent CO2 fra luften

Det har lenge vært kjent at betong tar opp og lagrer CO2, men så langt har ikke dette blitt tatt med i miljøregnskapet for betongprodukter. Rett før sommeren lanserte Betongelementforeningen (BEF) en kalkulator som beregner hvordan betongen tar opp CO2 fra lufta. − Ta i bruk den nye kalkulatoren, oppfordrer daglig leder i BEF, John-Erik Reiersen.

Ulike byggematerialer gir forskjellige miljøfotavtrykk. For bygninger har man en beregnet levetid på 60 år i analysesammenheng (selv om det i realiteten gjerne kan være mye lengre). I løpet av en levetid på 60 år vil betongen ta opp inntil 25 prosent av CO2-utslippet fra produksjon av betongen.

Når ulike leverandører miljødeklarerer sine produkter uten å beregne karbonatiseringseffekten vil produktet deres komme dårligere ut enn det de i realiteten er.

− Vår nye karbonatiseringskalkulator er et verktøy til miljødeklarasjon. Over tid karabonatiserer betongen. Det vil si at betongen tar opp litt av klimagassutslippene fra produksjonsfasen, forteller John-Erik Reiersen.

Gir mer presise data
− Det beregnede CO2-opptaket kan gå inn i miljødeklarasjonen (EPD) for produktet, og gi mer presise data for betongvarer. Verktøyet er nå tilgjengelig for alle som setter sammen EPD-er. Men så vidt jeg vet benyttes kalkulatoren fortsatt i liten grad.

Han forteller at de måtte utvikle en kalkulator fordi det er en rekke ulike parametere som er avgjørende for å beregne riktig CO2-opptak.

− Et nedgravd rør har noe lavere opptak fordi det ikke eksponeres for like mye luft. Men når de blir kjempegamle, blir gravd opp og knust til for eksempel fyllmasse, vil CO2-opptaket tas igjen. Når betongen knuses blir den i stand til å ta opp store mengder CO2, i noen tilfeller mer enn 25 prosent.

Et egnet bruksområde er gabioner som er fylt med knust betong. Gjenbrukt betong bør benyttes på steder der det er høye konsentrasjoner av karbondioksid som for eksempel støydemping langs veier, i tuneller eller parkeringskjellere. Takstein av betong har det optimale opptaket av CO2 siden de eksponeres for luft i hele sin levetid.

Karbonatisertingskalkulator: Beregningsprogram for å kalkulere CO2 opptak i betongprodukter.

På tide å ta inn i miljøregnskapet
− Effekten av CO2-opptaket har vi kjent til i mange år, men nå er det på tide å ta dette inn i miljøregnskapet. Betongprodukter fremstår som verre enn de er fordi vi ikke har tatt med dette i regnskapet.

− Innen 2030 skal vi være klimanøytrale over livsløpet, altså fra et bygg føres opp og til det demonteres eller får en annen funksjon. Derfor er det på tide å ta med effekten av karbonatisering nå. Vi har rett og slett ikke vært flinke nok til å bruke denne kunnskapen så langt, sier daglig leder i Betongelementforeningen til VA forum.

Det er Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (NORSUS) og SINTEF Community som har utviklet verktøyet som gir betongvareprodusentene mulighet til å beregne opptaket av CO2 i betongkonstruksjonen. Kalkulatoren er i tillegg verifisert og godkjent av en britisk forskningsorganisasjon.

Del artikkelen: