Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?

For å nå målet om 50% redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet.

Betongprodukter er sterke, tunge og robuste, og har lang levetid. Det er viktige egenskaper i et nordisk og stadig røffere klima med tele, klimaendringer, økt nedbør og økte vannmengder.

Terje Reiersen, Teknisk direktør, Basal AS

– Vi jobber med et hundreårs-perspektiv på levetid for våre produkter, og er opptatt av gjenbruk, ikke forbruk. Lang levetid er også det viktigste miljømomentet, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal. Og han vet hva han snakker om. Basal har utført miljøanalyser i 12 år og vet hvordan miljøbelastningen kan reduseres så det virkelig monner.

– Vi har også laget en EPD-generator sammen med Betongelementforeningen, Fabeko og LCA.no AS. Den gjør det mulig for alle Basal-medlemmer å dokumentere sin miljøpåvirkning. Dermed kan kunden sammenligne miljøprofilen på ulike produkter, sier Reiersen.

 

Sogge Johnsen, Produktsjef, Basal AS

Gjenbruk av utsprengte masser
– Det er ikke bare gjennom produktene våre vi tenker gjenbruk. Vi tenker også sirkulærøkonomi og gjenbruk av utsprengte masser, sier Sogge Johnsen, produktsjef i Basal.

Siden betongrør er sterke og robuste, tåler de omfylling med stor stein. Det betyr at man kan gjenbruke masser fra anlegget, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser.

– 20% av all lastebiltransport i Norge omfatter transport av byggeråstoff. Transport og masseforflytning bidrar til store miljøutslipp, og må reduseres sier Johnsen.

Rensing av overvann
Andre utfordringer i VA-bransjen er fortetting og økte nedbørsmengder. Dette forverrer overvannssituasjonen i urbane områder. Det kreves gode løsninger for rensing av overvannet for tungmetaller, mikroplaster og miljøgifter.

– Rørmagasiner er mest brukt som fordrøyningstiltak i urbane områder, mye fordi det hindrer overbelastning på ledningsnettet. I tillegg vil partiklene i overvannet skille seg ut fra vannet og synke til bunnen. Dermed får man en enkel rensing av vannet, sier Johnsen, og legger til at Basal vil ta rensingen enda et skritt videre.

– Vi tester i disse dager mer avanserte og robuste renseløsninger som er enkle å drifte og vedlikeholde og tilpasset nordisk klima. Disse løsningene renser vannet i to trinn, der trinn 1 tar de grove partiklene, og trinn 2 tar de finere partiklene, sier han.

Permakum – lekker som en sil
Sandfangene er ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. Et sandfang renser veldig bra, og undersøkelser har vist at et sandfang kan holde tilbake opptil 50 prosent av tungmetallene.

– Hvis intensjonen er å rense overvannet, så bør man tenke større, sier Johnsen, og forteller at Basal har utviklet en permakum som lekker som en sil.

Permakummen er særlig gunstig i overgangssesonger vår og høst, da overflaten er frosset og overvannet ikke trenger ned i grunnen.

Sikker vannforsyning
– Vi har også utviklet Basal Aquasafe, en tryggere vannkumleveranse finnes ikke. Basal Aqusa-safe kan gjerne kalles et kvalitetsstempel og er et tegn på at alt i forbindelse med vannkummen skjer i «henhold til boka». Alt av montering skjer med tilpasset verktøy og kun av personer som har bestått monteringskurs som sikrer at levetid, sikkerhet og kvalitet ivaretas i alle ledd. De opptredende kreftene og produksjon av kummen blir så klart også vurdert og kontrollert, sier Johnsen.

Som landets største leverandør av overvannsløsninger for veg, jernbane og urbane områder, er Basal opptatt av bærekraft. Det gjenspeiles i alle ledd.

Del artikkelen: