Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet

Basals nye betongresept VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG.  

Vi kunne valgt å lage sementfrie rør, slik de gjør i Danmark og England, men isteden for å levere enkelte CO2-frie rør tar vi grep slik at alle produktene kan optimaliseres.
Ut fra et bærekraftperspektiv er totalbesparelsen langt større dersom man kan gjøre optimaliseringer på samtlige produkter i stor målestokk!

Betongrør merket «VARIG» gir lengre levetid, økt tetthet og mer bestandig betong. Disse produktene vil også få lengre levetid i utsatte miljøer der blant annet sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte tilfeller kan være en utfordring. Lengre levetid på våre VA-produkter gjør også at miljøfotavtrykket blir mye mindre.

Velger du «VARIG» og samtidig gjenbruker oppgravde masser, har du gjort tiltak som virkelig monner ut fra et helhetlig LCA perspektiv.

Tenk gjenbruk, norsk, kortreist og VARIG

Lavkarbonbetong
Rør og kummer i betong har en fasthetsklasse tilsvarende B45 eller høyere, og vil i mange tilfeller tilfredsstille kravet til lavkarbonbetong.

Det er viktig å være klar over at karbonavtrykket fra materialet til produksjon av rør og kummer bidrar med en mindre andel av det totale karbonavtrykket for vann- og avløpsgrøfter. Utslippet knyttet til grøfteutførelsen og massehåndtering (A5) er ofte 2-3 ganger høyere enn utslippet til selve materialet (A1-A3). Derfor er det svært viktig at Miljøvurderingen omfatter A1-A5, og det anbefales at det stilles krav til produkt- og prosjektspesifikke EPD’er.

Del artikkelen: