Kumløsninger

Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet.

Skal levere vannkummer av toppkvalitet

Drikkevannet vårt skal helst unngå bakterier og andre forurensninger som finnes i en grøft. Basal mener derfor at prefabrikkerte vannkummer er det eneste riktige.

Eventyrlig vekst for Aqua-Safe vannkum

Aqua-Safe vannkum er et resultat av tilbakemeldinger fra noen av de fremste personene i VA-bransjen med fokus på sikkerhet, kvalitet og lang levetid, sier Sogge Johnsen administrerende direktør i Basal.

I fremtiden er det Aqua-Safe som gjelder. Hurtig montering og sikkerhet i kum er viktig

Asbjørn Kråkevik i Ullensvang kommune.

Veteran i ferdig skrudd. Med Aqua-Safe sparer vi tid og penger.

Bjørn Sandvik. Ingeniør og fagansvarlig i avd. for vann og avløp. Levanger kommune.

‒ Aqua-Safe er enklere for oss som jobber ute. Vi er veldig fornøyde, alle kummene funker som de skal.

Ross Cork. Anleggs-leder. Topaas og Haug.

Sparer masse tid med ferdig skrudd kum

Nils Gunnar Valle. Anleggsleder. Ansvarlig for innkjøp, prosjekter og drift. Marthinsen & Duvholt.

Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Siden Basal ble etablert i 2001 har det skjedd en betydelig investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner hos medlemsbedriftene. De siste årene har investeringene i nye produksjonsmaskiner bidratt til økt automatisering og mer rasjonell produksjon.

Briljant. Enklere med ny strekkfast PE-tilkobling

Briljant ferdigstøpte renneløpskummer er enkle i bruk og montering. Nå blir det enda enklere å bruke med PE-rør, med ny strekkfast PE-tilkobling. Stikk inn røret, og det sitter umiddelbart. Tett, sikkert og med kortere byggetid.

AQUA-SAFE er en ferdigmontert vannkum som er garantert trygg og sikker. Aqua-Safe leverer både når det gjelder HMS og økonomi. Vannkummen er trygg å gå ned i, ingen deler mangler og du får dokumentasjon på alt som er levert. Hvis du lurer på om vannkummen holder mål, se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre.

Del artikkelen: