Betong står støtt ved uforutsette hendelser

Betongkum står støtt

Ekstremvær, flomsituasjoner og høy grunnvannstand gir mange utfordringer. Et tøffere klima krever robuste løsninger.

Betong er et tungt materiale som ikke flyter opp, men står stabilt under de fleste situasjoner.

Et trygt anlegg 
Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør, enn å utbedre skader i etterkant. Betong har ekstrem sikkerhetsfaktorer som gir sterke og robuste løsninger. Produktene tåler uforutsette hendelser fra tunge maskiner, punktlast fra store steiner eller tele som gir økte uforutsette laster under bakken.

Betongrør og kummer er lite utsatt for oppdrift, står stabilt ved gjenfylling/komprimering og er dimensjonert for å tåle trafikklast. De kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg. 

Prefabrikkert og tilpasningsdyktig
Betongprodukter settes sammen av mange prefabrikerte enkeltelementer, som gjør det enkelt å bygge opp, plukke fra hverandre for å gjenbrukes et annet sted eller bygge på.

Basal kumsystem er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann og avløpsledninger. Der standardvarer ikke kan benyttes direkte, har Basal bedriftene god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Robuste betongprodukter er rimeligst i lengden og står stabilt under alle forhold – også ved ekstrem nedbør.

Lokal og kortreist
Produsenter med stor geografisk spredning og lokal tilknytning, gir god lokalkunnskap.
Lagerførte produkter gjør levering raskt og enkelt, enten man skal bytte ut et rørstrekk/stikkrenne som er tatt av flommen eller en pumpestasjon som er skadet.

Kontakt din lokale leverandør for rask levering av kortreiste produkter.

Del artikkelen: