Materialvalg og levetid

Her finner du VA forums mest aktuelle artikler innen temaet: Materialvalg og levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer.

Betong er et materiale som nærmest har både evig aktualitet og evig levetid. Betong tåler store belastninger og er skapt for å vare. Den viktigste parameteren for lang levetid er styrke. Men også motstand mot kjemisk korrosjon er viktig. Dagens betongrør og kummer produseres med tørrbetong som gir meget høy kvalitet.

Alt var værre før

På 70-tallet var vi misfornøyd med alle rørmaterialene forteller sivilingeniør Gunnar Mosevoll, en av nestorene i norsk VA-bransje. Systematisk og godt arbeid på 1970- og 1980-tallet resulterte i stor forbedring av alle rørtypene.

Kommuner begrunner sine valg

Hva avgjør kommunenes rør og materialvalg til overvannsnettet?En rekke forhold påvirker vedlikeholdsbehovet for og levetiden til overvannsledningene. De fysiske forutsetningene er så og si de samme men hvilke materiale og rørtype kommunen velger varierer.

Vegbygging: Utfordringer og løsninger

Avløpsledninger skal vare hundre år. Minst. Materialkvalitet, egenskaper ved rørene og kvaliteten på entreprenørens arbeid avgjør resultatet. Ledningsnettet er det mest verdifulle kommunen eier. Det må ha så lang levetid som mulig. 

Hvordan dimensjonere for store laster

Det er grunn til å rope varsko om store belastninger på rør med lite overdekning, samt trekkekummer, mener Terje Reiersen i Basal. Her finner du Basals råd om å dimensjonere rør for spesielle laster:

Sikre, effektive stikkrenner

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. 

Tre veier til bedre fiskevandring i stikkrenner

Fiskevennlige stikkrenner er verken dyrt eller vanskelig. Med enkle grep kan en stikkrenne gjøres god for fisk og dyreliv – og samtidig få unna flomvannet.

 

Legger 60 meter rør på ei natt!

Omfattende rehabilitering av rullebanen på Torp Sandefjord lufthavn. Det skal bygges et nytt overvannssystem langs hele den ca. 3 km lange rullebanen. 

Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet

Betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering. Det er en fordel at rørene har omtrendt samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Akvedukt er en kunstig kanal som fører vann fra et sted til et annet. Mange akvedukter er hevet over landskapet, og fungerer som en bru som leder vann over en dal eller i en viss høyde over bakken. Akvedukter ble spesielt brukt i romertiden for å frakte vann fra fjellene fram til de store byene. De fleste romerske akvedukter var pålitelige og driftssikre, og slitesterke og varige. En del ble opprettholdt fram til tidlig moderne tid, og noen få er fortsatt delvis i bruk. Mange akvedukter eksisterer fortsatt og anses som kulturminner. (Kilde: wikipedia)

Del artikkelen: