Eventyrlig vekst for Aqua-Safe vannkum

Kvalitet og lang levetid har alltid, og vil alltid stå sentralt for Basal.
‒ Aqua-Safe vannkum er et resultat av tilbakemeldinger fra noen av de fremste personene i VA-bransjen med fokus på nettopp sikkerhet, kvalitet og lang levetid, sier Sogge
Johnsen administrerende direktør i Basal AS.

Etter flere år med kompetansebygging, utarbeidelse av undervisningsmateriell, bygging av monteringshaller og fasiliteter, kan eierne i Basal tilby det de mener er Norges beste og tryggeste vannkum.

‒ Det har vært en eventyrlig etterspørsel etter Aqua-Safe vannkummer. Det har vært en dobling i salget hvert eneste år siden vi lanserte den første kummen i 2019. Det er levert flere Aqua-Safe vannkummer første kvartal i 2023 enn i hele 2022.

Som følge av den store etterspørselen vil Basal nå kjøre hyppige kurs fordi bedriftene må ansette flere folk for å ivareta etterspørselen fra markedet. Det skal utdannes flere sertifiserte Aqua-Safe montører. I tillegg blir det kurs for ansatte innen salg og kalkulasjon. 

Dialog med brukerne
Ideen til Aqua-Safe vannkum kommer egentlig ikke fra Basal AS. Den kom fra brukerne, de fremste VA-folkene vi har i Norge.

‒ Det var rørinspektørene, altså de personene som kontrollerer og undersøker VA-ledningsnettet som tok initiativ til å videreutvikle kummen. De har rapportert om skremmende lekkasjetall, og så noen klare forbedringsmuligheter som ble presentert for VA-bransjen. Det var de som utfordret oss, og det gjorde at vi startet opp med å utvikle Aqua-Safe vannkum. De nevnte forbedringsmuligheter som vi i Basal grep fatt i, forteller Johnsen.

For rørinspektørene var det viktigste for å kunne forbedre vannkummen at dette kom som en systemleveranse, med én ansvarlig person.

‒ Vi hadde mange møter der de kom med gode innspill til hvordan man kunne bedre kvalitet, levetid, og sikkerhet i vannkummene. Vi hørte på brukernes erfaringer og hva deres ønsker var, og resultatet ble da Aqua-Safe, sier Johnsen.

Trygghet for kunden
Parallelt med Basals utvikling av Aqua-Safe vannkum har flere og flere kommuner laget nye VA-normer der de beskrivelser strenge krav for hvordan en vannkum skal monteres, se ut og fungere. Aqua-Safe vannkum passer som hånd i hanske for de nye strenge kravene mange kommuner nå stiller.

‒ Vi ser at det er flere og flere kunder som tar kontakt. De ser fordelene med å få en komplett systemleveranse der én person er ansvarlig for hele leveransen. Det gjelder montering, rørgjennomføring, pakninger og innfesting av blådeler i betongkummen. Når man ser Aqua-Safe-merket vet man at alle ting er på stell, sier han og legger til:

‒ Hvis det mot formodning skulle være noe feil, vet du hvem som er ansvarlig og kan rette opp i eventuelle feil på leveransen. Det er en enorm trygghet for kundene. Det er litt av nøkkelen til at dette er blitt så bra. Når du har en spesialutdannet montør som følger en streng sjekkliste og signerer på at alt er gjort etter boka, blir det god kvalitet på jobben. Dette gir en høyere levetid enn når man har en kum der ingen er ansvarlig, sier Basalsjefen.

Prisgunstig for kundene
I Basal er det nå 17 eiere, hvor det er til sammen 14 sertifiserte monteringssteder i ulike bedrifter.

‒ Jeg er overbevist om at konkurransen bedriftene imellom kommer kundene til gode. Med så mange tilbydere på pris vil man som kunde få et mer prisgunstig resultat. Det er særlig viktig i disse tider der prisene generelt er høye. Det som er viktig i denne konkurransen er at dette ikke går ut over kvaliteten, understreker Johnsen.

Han sier at når du ser Aqua-Safe-merket vet du at dette er et bevis på at det er samme kvalitet som en EU-kontroll.

‒ Du vet at det er én og samme ekspert som har montert dette. Du vet også at montøren har nødvendige kurs, og at alle elementer som inngår i denne systemleveransen er i henhold til normer, regler og rutiner. Alt dette for å sikre samme kvalitet og lengst mulig levetid uansett hvem som leverer Aqua-Safe kummen, forteller Johnsen.

Han trekker også frem at når man har en naturlig fin konkurranse, vil man også stadig utvikle kummen og produktet for å få et bedre og mer prisgunstig produkt til VA-Norge.

Etterspørselen er enorm
‒ Det er veldig gøy å se at etterspørsel er så stor. Jeg tror litt av suksessen ligger i den lokale tilpasningen som alle disse eierne i Basal har, slik at man som kunde har tilgang til mer lokale kortreiste produkter og at man bidrar i lokalsamfunnet nettopp ved å velge en norsk aktør som et bidrag for å være mer miljøvennlig, sier Sogge Johnsen administrerende direktør i Basal AS.

Del artikkelen: