Miljø og gjenbruk av masser

Her finner du VA forums mest aktuelle artikler innen temaet: Miljø og gjenbruk av masser.

Betong er et materiale som har vært brukt i flere tusen år. Visste du at betong tar opp CO2 fra luften gjennom hele levetiden til produktet? Dette kalles karbonatisering, og er en kjemisk reaksjon der betongen reagerer på karbondioksidet i luften. Tar man levetiden i betraktning er betong en byggestein som får bedre og bedre miljøfotavtrykk ettersom årene går.
Ved å benytte betongrør, kombinert med gjenbruk av lokale masser, vil man oppnå store økonomiske og miljømessige besparelser.

Grønn og evigvarende betong er en realitet.

Etter ti års forskning er den her, betongen som kan få uendelig levetid, null vedlikeholdsbehov og 80 prosent lavere CO₂-utslipp enn dagens betong. Oppfinnerne, Harald Justnes og Tobias Danner, mottok «SINTEFs pris for fremragende forskning» i juni.

– Betong gir høyere kvalitet

Driftsleder i Veidekke, Per Vidar Gjerjordet: – Det er ingen tvil om at det er en fordel å bruke grove masser rundt betongrørene

Mye utslipp å spare i grøftene

Både kommuner og andre må ta inn over seg at dagens praksis må endres for å redusere miljøfotavtrykket. Det er mye å hente på omfyllingsmasser. Særlig i ettrørsgrøfter kan det spares mye. Det ligger store besparelser i bruk av lokale masser.

Ombruk av masser ga klimapris

Innovative og bærekraftige løsninger for massehåndtering gjorde at Norconsult og Isachsen Anlegg ble tildelt Byggenæringens klimapris.

– For et varmere og våtere klima er det kun betong som er bra nok!

SINTEF-forsker Harald Justnes mener at betong er det eneste materialet som er sterkt nok til å stå imot flom og ras.

Pukk er dobbelt så dyrt som maskinkult

Basal tilbyr beregningsprogram for ettrørsgrøfter.
– Du kan spare mye penger på å velge betongrør, sier Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal.

KARBONLAGER Over halvparten av de menneskeskapte CO2-utslippene i verden blir tatt opp av naturen. Snaut halvparten av dette karbonet lagres i havet og drøyt halvparten på land. Visste du at også betong tar opp CO2 fra luften gjennom hele levetiden til produktet? Dette kalles karbonatisering, og er en kjemisk reaksjon der betongen reagerer på karbondioksidet i luften.

Del artikkelen: