Basal kan sirkulær overvannshåndtering

Å ta hånd om overvann på en god måte innebærer at man har fokus på gjenbruk og infiltrasjon. Basal-produkter kan kombineres og brukes til sirkulær overvannshåndtering.

Nedbør av dagligdags størrelse (nedbør tilknyttet trinn 1 tiltak) kan stå for hele 90% av det totale årsnedbøren. Ekstremnedbør er altså en sjeldenhet, men er også det som lager skader og ødeleggelser.

Man må naturligvis ta hånd om begge typer nedbør, men man kan håndtere disse på forskjellig måte.

Hvordan håndtere dagligdags nedbør på en god måte?
Årsnedbøren skal håndteres ved infiltrasjon og gjenbruk. Systemene må også fungere under perioder med frost, tele og store nedbørs mengder. Det må være lett å sette opp med en god leggeanvisning og ha en overkommelig driftsrutine. Samt at det må være bestandig, tåle laster og ha en lang levetid.

Regnbed i trekkekummer med overløp til infiltrasjonskum og/eller sandfang.
Trekkekum med åpen bunn er en utmerket løsning å plassere et regnbed i. Her benyttes fortrukkede masser til infiltrasjon og planter til evapotranspirasjon. Disse er perfekt og sette langs med veg for å holde vegoppbygningen på plass.

Trekkekummene kan plasseres i rekker og med overløp til infiltrasjonskum for ha en mulighet til en dypere infiltrasjon i perioder med frost. Mindre regnbed har den fordelen at arealet er definert og det blir i liten grad benyttet til ferdsel.

Enkelt å prosjektere, enkelt å installere og enkelt å drifte.

Del artikkelen: