Miljøregnskap

Vi har samlet de mest aktuelle artiklene om EPD, CO2 og klimafotavtrykk. 

Guide i klimagassjungelen

Klimagassberegninger i bygg og anlegg er en jungel. Sprikende tall og haltende beregninger kan føre selv de beste på ville veier. EPD-kalkulatoren som Basals eiere har tilgang til, kan hjelpe kundene til å få ned det totale miljøfotavtrykket.

EPDene kommer

Du har antakelig vært borti EPDer. Hatt kunder som har spurt etter dem, kanskje? 
Her er det viktigste du trenger å vite om hva EPD er, hva de ikke er – og hvordan din bedrift enkelt kan lage det som trengs.

Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene

For EPD er riktige data den hellige gral. Legger man sammen alle data får man et helt annet bilde enn om man bare ser på enkeltelementer. Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte masser blir betydelig bedre enn for rør som omfylles med nyprodusert pukk.

Vi er på vei mot en klimakatastrofe med full hastighet. Store byer under vann. Hetebølger uten sidestykke. Skremmende stormer. Vannmangel mange steder. Utryddelse av én million plante og dyrearter. Dette er ikke fiksjon eller en overdrivelse. FN’s klimarapport konkluderer at dette blir resultatet dersom vi ikke tar grep og endrer vår nåværende energipolitikk.

Vi må alle bidra til å redusere utslipp. Regjeringens prosjekt “Langskipet” og den norske sementindustriens CO2-fangst anlegg vil bli et viktig bidrag for å nå de norske klimamålene.

Del artikkelen: