Ny renseløsning for forurenset overvann

Basals nye rensekum

I 2021 startet Basal AS et samarbeid med Leca International der de i fellesskap skal utvikle et totrinns rensesystem. I år har de fått med seg nok et ledd i renseprosessen. Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. − Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann, forteller Kjell Heia, daglig leder i Skild AS.

Basals testanlegg for en nyutviklet miljøkum har så langt benyttet det nye filtermaterialet Filtralite HMR (Heavy Metal Remower) levert av Leca International. Nå tar man et stort steg videre og har mulighet til å montere inn en ny enhet som renser partikler enda mer effektivt fra overvannet.

− Vi bruker organisk Polymer som kommer i tablettform. Det lager en binding som gjør at de små partiklene, klumper seg sammen til store partikler slik at de felles ut i forbehandlingsdelen. For å få til dette bruker vi organisk polymer som er nedbrytbart og ikke forurensende, forteller Heia. 

 Han forteller at filtersystemet de har i dag kan bygges direkte inn i Basals kumløsning.

− Derfor tror jeg at vi skal lykkes godt. Vi begynner ikke på scratch med en god idé. Vi har alle erfaringer og til sammen blir vi, Leca og Basal et veldig godt lag.

 

Kjell Heia: daglig leder, Skild AS

Øker levetiden på filtrene
Utfordringen man har hatt i det første testanlegget var at ulike partikler for raskt tettet igjen filteret.

− Nå klarer vi å redusere partikkel-innholdet, før vannet går over til filteret med Filtralite HMR. Det gjør at porestrukturen i Filtraliten ikke tettes så fort igjen, og vanngjennomstrømningen opprettholdes slik at HMR-en får binde til seg oppløste tungmetaller. Med dette leddet på plass økes levetiden før man må skifte filter i betongkummene, forteller Heia.

Skild AS lager både mobile og permanente renseløsninger for å fjerne tungmetaller fra prosessvann. Selskapet lager en komplett filterinnsats der de i tillegg til å benytte organisk polymer, har lagt inn et filter med Filtralite HMR fra Leca.

− Opprinnelig har våre løsninger vært mobile og brukes når man lager tuneller, mens Basals løsning blir montert inn som et permanent anlegg. Polymer må doseres i vannet, og vi har en passiv løsning med tilsetning av stoffet i sedimentering/utfellingstrinnet, så kommer Basals løsning med Filtralite HMR fra Leca til slutt i kjeden som andre trinn.

Fantastisk spennende
Det var Geir Norden i Leca som linket Skild til Basal.

− Vi har akkurat begynt å jobbe sammen med Basal. Fra vi traff hverandre har det gått veldig raskt. Det har vært et utrolig bra samarbeid, og jeg ser at dette er fantastisk spennende. Vi har løsninger og de har markedet, sier Kjell Heia entusiastisk.

− Dette blir en miks der vi og Basal tilpasser våre produkter til hverandre, som igjen gjør at vi til sammen klarer å fange opp det meste av tungmetallene opp mot (95-99 %). 100 % vil vi nok aldri klare, men resultatet vi nå oppnår er representativt og det er veldig bra.

Det vil og variere fra lokasjon til lokasjon siden forurensing og blanding i vann er ulikt.

Prototypen til Basals nye miljøkum for rensing av forurenset overvann og tungmetaller blir klar i 2022. Lovverket stiller allerede krav til behandling av vei- og overvann, men til nå har det ikke vært praktisert altfor strengt. Det tror Kjell Heia at det blir en endring på.

Min erfaring er at håndhevingen av kravene er forskjellige fra fylke til fylke. Det er ulike krav i forhold til hvor du er og hvor vannet slippes ut. Skal du slippe ut vannet i en liten bekk, er det andre krav enn til en større bekk. Problemet er jo at alt kommer ut i den samme dammen til slutt. Havet. Jeg tror at kravene til rensing av overvann vil bli betydelig skjerpet frem-over. På sikt vil det komme krav til rensing av alt av veianlegg. Da blir det et enormt marked for den nye renseløsningen vi nå utvikler, mener han.

Skreddersydde løsninger
Kjell Heia trekker også frem at slik klimaet utvikler seg blir behovet for rensing av overvann større og ikke mindre.

− Med utfordringen knyttet til arealbruk er Basals nedgravde løsning å foretrekke. Og vi kan skreddersy vår løsning slik at vi også kan koble oss på eksisterende anlegg fra Basal i tillegg til å produsere nye løsninger. Fordelen med Basal er at de har standardiserte og arealeffektive løsninger. Jeg er overbevist om at dette har et enormt potensial, sier han.

Heia trekker også frem at de sammen med Leca og Basal har en løsning der de kan ta retur av filtermassen.

− Den blir jo forurenset av det den holder tilbake, men vi kan ta den i retur, og rense og aktivere filtermassen, slik at den kan gjenbrukes. Dette gir og gevinst i forhold til miljø, og det at vi kan reaktivere gjør at kostnadene holdes lavere, noe som også er ett pluss.

Fra offshore til overvann
Historien bak Skild AS startet med at de begynte å levere utstyr til offshore-industrien. Men i 2014 kollapset hele næringen.

− Vi holdt på et par år, men det var som å selge sand i Sahara. Det gikk ikke veldig bra med andre ord. Men så hadde vi et møte med Hæhre entreprenør, de hadde utfordringer med forurenset vann fra tunneldrift. Det var utgangs-punktet for at vi begynte med vannrensning i samarbeid med selskapet Containertech AS, som lenge har drevet med konvensjonell rensning av tunnelvann. Skild AS har holdt på siden 2015 med en renseløsning som de hele tiden har utviklet.

− For tre år siden kom vi inn og supplerte løsning til Container-tech.

Skild AS eies i dag av AMV-Group AS i Flekkefjord. I fjor kjøpte AMV også Containertech AS.

Tabellene viser hvor mye av tungmetallene som blir renset vekk i den nye miljøkummen

Del artikkelen: