Massehåndtering, en utfordring i bransjen

«Tiltaksplaner er prosjektfokusert, og bidrar ikke til en planlagt og strukturert håndtering av overskuddsmasser. Arbeidet med kartleggingen av løsmasser starter for seint, og det finnes ingen gode planer for hvordan overskuddsmasser skal benyttes»,

1317 turer med lastebil

På Hamar satt de igjen med
23 057 kubikk med masser. Hvor
mange lastebilturer blir det? Hva blir transportavstand og kostnader? Hva koster hvert lass å levere? En liten lastebil tar 10-12 kubikk, mens en stor tar 17-18 kubikk. Da blir det ca 1317 turer med den største lastebilen med snitt på 17,5 kubikk last.

Den nye sjefen i Basal AS

Geir Sogge Johnsen ble ansatt som ny administrerende direktør i Basal AS på tampen av fjoråret. Men han er ingen nykommer. Etter over ti år som produktsjef i bedriften er han et helstøpt Basalprodukt.