Bedre økonomi med ferdigskrudd vannkum

Under Hallingtreffet i 2020 kunne rørinspektør og driftsleder i Norva24 på Flagstad, Stein Linholt, fortelle at det var lekkasjer i femti prosent av nye vannledninger og vannkummer. Men han tror at Basals Aqua-Safe kum kan bli en game changer.
− Slik det blir lagt fram vil jeg tro at lekkasjeprosenten i kummer vil gå ned.

Linholt er leder i tetthetsprøving- og desinfiseringsgruppa (TD gruppa) i Rørinspeksjon Norge (RIN). Han har jobbet siden 1996 med VA og rør. Karrieren startet som operatør på en kombinert spyle- og sugebil, men fra 2000 begynte han med trykkprøving og desinfisering. Inspektøren er utdannet innen økonomi og administrasjon på høgskolen i Hedmark.
− Det var tilfeldig at det ble rørverden. Jeg skulle egentlig bli revisor, men fikk en jobb på Flagstad AS rett etter militæret.
Hvem er vel bedre til å sjekke lekkasjer i vannkummer enn en mann som egentlig ville bli revisor?

Lekker i skrudde deler
Da han gikk ut på Hallingtreffet med informasjon om at det var opptil femti prosent lekkasjer i nye kummer og vannledninger, vakte det en smule oppsikt.

− Hva er det som lekker i kummene?
− Det er hovedsakelig skrudde deler, og det er det mest av i kummer. Det er der vi opplever lekkasjer. Alt fra store til veldig små, og det gjelder i førti til femti prosent av kummene.

Han vil gjerne oppklare en misforståelse som har versert i markedet.
− Det er faktisk en del som har trodd at de har kjøpt en komplett ferdig skrudd Aqua-Safe kum, når de egentlig har kjøpt en vannkum, der alle deler er løse i kummen. Disse «halvskrudde» kummene er ikke merket med Aqua-Safe. Det er viktig at folk blir klar over forskjellen. Aqua-Safe kummen er kvalitetssikret og skrudd sammen av kvalifiserte folk med kurs og sertifisering. Disse kummene er merket med Aqua-Safe både på utsiden og innsiden av kummen.

«Jeg har stor tro på at det blir mindre lekkasjer når Aqua-Safe nå rulles ut.»

Veldig bra kum
− Har du sett noen lekkasjer i Aqua-Safe merkede kummer?
− Ikke som jeg kjenner til. Men litt av problemet er at det har vært blanding av de foran nevnt halvskrudde-kummene og Aqua-Safe kummen. Entreprenørene har misforstått litt, og lekkasjer har blitt oppfattet som lekkasje i en Aqua-Safe. Men det kan vi ikke dokumentere at det har vært.

Linholt tror at man tidligere kanskje ikke har vært spesifikke nok på hva som er ferdig skrudd sammen og hva som ikke har vært det.
− Men Basal har blitt flinkere til å merke og markere forskjellen nå. De har brukt mye tid og penger på å utvikle den nye vannkummen. Og den er veldig bra.

«Rørrevisoren» mener at det fortsatt er en del fallgruver, som blant annet rør ut av kumveggen.
− Da må rørene monteres utenfor kummen, og det kan jo være et svakt punkt. Da er det viktig at det er en kar i grøfta som kan jobben sin.

Har ikke med tabeller i grøfta
En annen fallgruve som Stein Linholt ser, er kombinasjonen av skrudde deler og forskjellige typer flensepakninger.
− En type pakning skal kanskje trekkes med 100 Nm og en annen med det doble. Vi ser ofte at det ligger en del forskjellige pakninger ute på anlegg, men de som skal skru blir ikke informert skikkelig. Som et eksempel skal AVK sin flensepakning PN10/16 Ø150 skal trekkes på 120 Nm, mens en Votec flensepakning skal trekkes på 238 Nm.

Han forteller at den informasjonen finner man i ulike tabeller, men de fleste har ikke det med seg i grøfta på et anlegg.
− Votec-pakningen er ganske ny og krever dobbelt kraft, da er det fort at det blir feil. Her går det på opplæring i grøfta, og at den utførende må informeres om hva som er levert for å sikre at det ikke blir feilmontasje.

Aqua-Safe vannkum monteres av sertifiserte montører.

Skru i fire steg
− Når de skrur en flens i en Aqua-Safe kum, trekker de mutteren først til 20-30 % også trinnvis opp til 100 % moment. Dette skjer i ordnede former i motsetning til å skru under tidspress i grøfta. Anbefalingen er å utføre denne sammentrekningen i fire steg. Flenseskruene skal trekkes diagonalt. Det er en ganske omfattende jobb sånn sett, sier han og legger til:
− Med bolter, temperatur og PE-flenser som er sprø og kalde, er det ikke like lett å ta hensyn til alle faktorer samtidig i grøfta.

− Tror du resultatet blir bedre om man skrur inne under ordnede forhold?
− Når man trekker sammen under ideelle forhold innendørs, er det bedre enn at du skrur sammen kalde deler som senere blir varme. Det blir verre. I kulda kan momentet du skal oppnå komme før, uten at du egentlig har oppnådd det momentet du skulle. For eksempel på PE-ledninger under trykk: Da opplever vi at flenser som er dratt til med moment i grøfta kan lekke.

Tror det blir mindre lekkasjer
− Hvordan tror han statistikken vil bli for Aqua-Safe i forhold til «vanlig» vannkum?
− Slik det blir lagt fram, og Basal har jobbet mye med det, vil jeg tro at lekkasjeprosenten i kummer vil gå ned i kummer. Kummene deres har blitt testet før de går ut. Jeg vil bli veldig overasket hvis ikke den lekkasjeprosenten går ned. Da er det noe feil. Jeg har stor tro på at det blir mindre lekkasjer når Aqua-Safe nå rulles ut.

Stein Linholt forteller at det ikke var veldig utbredt å sjekke vannledninger på Innlandet da han begynte med dette for over tjue år siden.
− Det ble kontrollert, men i mindre grad enn nå. RIN har vært viktig for å få et høyere nivå på dette. Vi kjører mange kurs slik at alle operatører får operatørbevis på ulike felter innen VA. Vi ser at enkelte entreprenører er veldig flinke, og bransjen har blitt flinkere til å kontrollere før kommunene overtar. De vil levere fra seg et produkt som skal holde i hundre år. Nå håper han at RIN operatørbevis innen trykkprøving og desinfisering skal bli et krav i den nye Vannstandarden for å kunne kvalitetssikre nye VA anlegg.
− I RIN har vi ikke hatt dette kurset oppe før i vår. Så langt har vi kjørt to kurs og 39 har nå vært gjennom. Flesteparten av deltagerne er de som tar sluttkontrollen på vannledningene og kummene. Også enkelte ledningseiere har vært med på kurset.

Som RIN-mann er det å øke kompetansen på alle operatører viktig.
− Nivået skal ligge høyt fra alle, både de som er utførende i grøft og til materialer og løsninger som brukes. Det er for kostbart i dagens samfunn, hvis man starter med lekkasjer fra dag en. Slikt blir det dårlig økonomi av. Mange burde tenke over de verdiene som ligger under bakken, det er enormt, sier rørinspektøren Stein Linholt i Norva24 Flagstad.

Del artikkelen: