Pakning eller kassestøp?

Forankring med kassestøp er unødvendig ifølge VA-nestoren Tom A. Karlsen (Cowi). Betong og andre materialer oppfører seg forskjellig. Derfor får man aldri en supertett løsning uten å gjøre spesielle tiltak. Bruk av pakning løser denne utfordringen.

Ifølge teknisk direktør Terje Reiersen i Basal AS finnes det to alternativer når man skal lage en rørgjennomføring i vannkum.
− Man kan kjernebore et hull og bruke Combipakning på rørgjennomføringen. Alternativ to er kassestøp som særlig brukes på tilkobling av PE-ledning. Da bruker man kassestøp med innmuringskrage. Reiersen mener at her er det store utfordringer med å få til en tett løsning. Løsningen gir også en usikker forankring.

Jørn Kvithyll: salgssjef, Trelleborg Pipe Seals

910-AR borepakning
VA forum har også snakket med salgssjef hos Trelleborg Pipe Seals, Jørn Kvithyll som har jobbet med pakninger i siden 1993.
− Her på huset var det Arvid Sydtveit som fant opp mange av de kjente pakninger. På 70- og 80-tallet utviklet han 910AR-pakningen. Der AR rett og slett står for de to første bokstavene i Arvid. Fantastisk morsom historie det der, sier Kvithyll.

Han mener at 910 AR er veldig gode pakninger til sitt bruk, men behovet for større avviklinger i forbindelse med tilkoblinger i vannkummer gjør 911 combi mer egnet for den type applikasjoner.
− 910-AR borepakning er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble avløpsrør i kumvegg. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling og tverrbelastning.

 

911-pakningen gir store muligheter for avvinkling av rør, teoretiskhelt opp mot 50 grader. Den gir med andre ord stor fleksibilitet med tanke på vinkelen røret har inn mot kummen.

Ny norskutviklet Combipakning 911
Den norskutviklede Combipakningen 911 er utformet som en belg med avtrapninger.
− Det gjør at den er veldig fleksibel ved inngang eller utgang til og fra kummen. Den tåler også tverrlasten på røret. Tverrlasten vil påvirke et hvert materiale. Combipakningen tåler denne belastningen bedre, og avlaster de andre materialene med sin fleksibilitet, forteller han.

Pakningen finnes i dimensjoner fra DN25 til DN400. Du kan bruke samme pakning på flere ulike dimensjoner, for eksempel fra DN110 til DN225.

− 911-pakningen gir store muligheter for avvinkling av rør, teoretisk helt opp mot 50 grader. Den gir med andre ord stor fleksibilitet med tanke på vinkelen røret har inn mot kummen. Du har en stiv konsoll og et stivt rør, da gjør fleksibiliteten Combipakningen til den beste løsningen.

− Hvor trygg er Combipakningen 911?
− Vi har testet den med god sikkerhetsmargin til 0,5 bar, som tilsvarer trykket på fem meters trykkhøyde. Med det testutstyret vi benyttet ved noen tilfeller kunne vi kjøre opp til 1,0 bar, og pakningene holdt tett også opp til dette trykket, med maks mulige avvinkling. Så 0,5 bar (5mvs) har vi ingen problemer med å gå god for, forutsatt korrekt borehull og montering.

Dette er et pakningssystem for kjerneborede hull bestående av tre eller fire avtrapninger for forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. Gummikvaliteten er EPDM.

Pakning på større dimensjoner
VA-miljøblad 112 gjelder for rør med nominell dimensjon opp til DN400. Combipakningen 911 stopper på DN400. Et støpejernsrør er DN400 innvendig og 430 mm utvendig.

− Hvilken pakning må man bruke på større dimensjoner?
− Vi ser at det er blitt vanligere med større dimensjoner på rørene. Hvis du har dimensjoner over DN400 har vi et produkt vi produserer i USA for det amerikanske markedet, men som vi nå også har tatt inn og tilpasset for det norske markedet. Produktet som på mange måter har samme funksjon som Combipakningen heter Kor-N-seal, sier Kvithyll.

Det er to hovedforskjeller på disse produktene. Mens du slår inn Combipakningen i borehullet, settes Kor-N-Seal inn i hullet og spennes fast i hullet fra innsiden ved hjelp av en skrumekanisme av pakningen (monteringen kan utføres både fra utsiden og innsiden av kummen).
− Den andre vesentlige forskjellen er at man kun har en avtrapning på Kor-N-Seal. Den er testet og godkjent av Basal hos Loe Rørprodukter av Dag Askeland, i henhold til NS3139 (0,5 bar).

Nytt strammebånd og skjerpede monteringskrav
Terje Reiersen mener at det mest sårbare punktet er monteringsfeil.
− I Basal har vi nå begynt å bruke et kraftigere strammebånd i syrefast stål (AISI 316). Men du skal ikke bare bruke et velegnet strammebånd, du må også bruke silikon/glidemiddel for å minske friksjonen mellom gummi og strammebånd og fordele trykket rundt hele omkretsen av røret når man skrur til! Når du bruker metall mot gummi klyper det mer der skruen står enn på motsatt side av pakningen, da kan det bli lekkasje.

Basal med på produktutviklingen
− Basal og deres medlemsbedrifter har vært gode her, og sørget for at vi har videreutviklet Combipakningen. I utgangspunktet var den minste Combipakningen laget med en fem centimeters rilla del som føyes inn i hullet i kumveggen. Men etter initiativ fra Basalbedriftene utvidet vi det rilla endestykket i pakningen fra fem til ti centimeter. Det gjør at man får bedre tetting mellom pakning og kumvegg. For å få et godt resultat må man ha minst tre av rillene parallelle i sin helhet i kumveggen, sier Jørn Kvithyll og tilføyer:
− En bredest mulig kontaktflate og flere riller mellom pakningen og betongen, gjør det lettere å få tett og god løsning når man for eksempel skal borre ut av senter, noe man ganske ofte gjør med den minste dimensjonen 911 combi.

Kvithyll understreker at hvis pakningen ikke blir montert helt etter boka, kan det bli lekkasje.

Del artikkelen: