HVORDAN SKAPE GODE KUMMER – TIPS OG TRIKS:

En kum er ikke bare et sted for å operere ventiler. Det er et adkomstpunkt for service av vannledningen og vedlikehold av alle komponenter. Kummen må derfor utformes deretter.

1

Må være stor nok plass.
Det første punktet som derfor er viktig er: Alle komponenter må kunne demonteres på en eller annen måte nede i kummen. Tenk derfor spesielt
på avstander til kumvegg. Hvis man for eksempel benytter strekkfaste muffer som Tyton sitt eller lignende, så må det være plass til å tre inn frigjøringsverktøy inn under pakningen, hvis det skal være mulig å flytte på den ved en senere anledning. For andre typer strekkfaste muffer må det være plass til å kunne operer verktøy ut mot kumveggen. Tenk også på avstand til bunn spesielt for filtre og steinsamlere. De fleste filter-kassetter må tas ut under ventilen, selv om en del nye har mulighet til å ta den ut fra oversiden. (Målene varierer fra leverandør til leverandør.) Det må også være plass til vedlikehold av reguleringsventiler. Pilotventiler og filtre må kunne tas ut av ventilen.

2

Brannventil må plasseres slik at det er mulig å få på brannventil stender, samt at en eller to slanger må få plass og at det er mulig for de å komme ut av kumlokket. Velger man stengbar brannventil, så slipper man stender og det blir i mange tilfeller bedre plass over ventil. Det er derfor også viktig å angi hvor hullet i kjegla skal stå, for mest mulig optimale forhold for brannberedskap. Husk at de som regel har dårlig tid. Er det svært lave kummer, er det mulig å velge lav brannventilflens på ventil T/X for å gi bedre plass over brannventil

3

Bedre med to små enn en stor.
I mange tilfeller er det fornuftig å flytte bend ut av kummen i stedet for bend inne i kummen. For at kummen skal være i henhold til VA-miljøblad 112, så er det ikke tillatt med retningsforandring inne i kum bortsett fra i senter. Noen ganger er det bedre å lage to små kummer i stedet for en stor. Det blir ofte billigere også. Det finnes modulære/fleksible ventiler på markedet, som kan redusere byggelengder i kummen. Dette vil spare plass, slik man i mange tilfeller kan redusere kumstørrelsen eller få bedre plass til montering og service i kummen. Ved å benytte dette systemet vil også monteringstiden av kummen gå ned, siden man slipper å skru sammen så mange flenser. Når det er snakk om PE-rør inn i kum, slipper man også hele problematikken med armert flensepakning mellom jern og PE.

4

Ved overganger til ductil jern, er det enkleste å benytte kalibrerte rør ut av kum. Det er langt mer tidkrevende for entreprenøren i grøfta å tre inn et 6m rør for så å treffe ei muffe inne i kummen, enn å koble seg på utvendig av kummen.

5

PE krage med løsflens
Strekkfast flensemuffe

Det blir svært ofte tegnet inn PEkrage med løsflens mot armatur. Ja, de tar lite plass, men det er ofte billigere og bedre og benytte ei flensemuffe. Ved å bruke ei strekkfast flensemuffe som er riktig montert, så får man en mer servicevennlig kum. Ved utskifting av enkelte komponenter, så kan man flytte flensemuffa litt inn på røret og få plass til å demontere det som skal ut og sette inn ny pakning ved montering igjen. Benytter man Ulefos Grip eller S-9160, så vil denne også ta opp termiske krefter etter monteringen. Dette vil redusere kreftene som belaster konsollen.
OBS: Riktig montering er at man ikke dytter røret helt i bunnen av muffa

6

Konsoller kan plasseres mer eksentrisk enn 10 % som VA-miljøblad sier, men for at den skal være sikker så må Basal Aqua-Safe kontoret beregne kreftene i kummen og sjekke at det lar seg løse i forhold til armering i kum. Den kan bli 100 % sikker, men ikke i henhold til VA-miljøblad 112.

Basal Aqua-Safe servicekontor går igjennom mange kummer for å sikre at det servicevennlig og trygt
å jobbe. Vi står til tjeneste for andre enn Basal sine bedrifter for rådgivning.

Del artikkelen: