Digitalisering på anlegg

I anleggssektoren har det vært stor omstilling for rask teknologisk utvikling og digitalisering. NOBI har god erfaring med papirløse prosjekter fra betongelement til bygg, men nå har også smart samhandling og digital byggeprosess gjort inntog på anlegg for grunnarbeider.

Som totalleverandør til Fløen-prosjektet har NOBI også levert en rekke betongelement til samferdsel og infrastruktur for hovedentreprenør Baneservice. Både i Fløen-prosjektet og i andre sammenhenger er den digitale byggeprosessen viktig, og på betongelementer er det digitale verktøyet kommet ganske langt.

Underentreprenør til Fløen-prosjektet Vassbakk & Stol har så langt opplevd den digitale byggeprosessen som god.

− Hvordan har det vært med planlegging og gjennomføring av digitalisert byggeprosess på Fløen?
− Den digitaliserte byggeprosessen har vært veldig greit å bruke, både ute i felt og i møter. Det er et bra verktøy, alt er presentert i 3D (ikke noe i 2D), sier anleggsleder Kai Ove Pedersen i Vassbakk og Stol AS.

− Hvilke gevinster ser man med smartere samhandling i prosjektet?
− Det gjør at det er veldig enkelt når du skal inn å måle ting. Det har fungert godt. Men en utfordring synes Pedersen det er verdt å nevne:
− Det er mange som må lære seg programmet, og det er forskjellig programmer å forholde seg til. Men når du først har lært deg programmet så kan du det, sier han.

Basal jobber for en digitalisering av VA-markedet
Flere og flere stiller krav til modellbaserte prosjekter og ulike fagmiljøer legger ned mange timer for å prosjektere infrastruktur med konstruksjoner som skal vare i over 100 år. Problemet er at informasjonen går tapt når det sendes fra en «operatør» til en annen. I en ideell verden burde informasjon skli sømløst mellom leddene, så hvert ledd kan hente ut og legge til den nødvendige informasjonen de har ansvar for.

Basal ser at produsent-leddet har store muligheter for å bidra til en bedre informasjonsflyt. Det bør gjøres enklere å både skape og ta imot «som bygget» – dokumentasjon. Som en kvalitetsbevisst VA-aktør har Basal startet prosessen for å heve kvaliteten på de digitale produktegenskapene. Med den nye plattformen til Basal ønsker vi at nødvendig informasjon skal komme korrekt og trygt frem til byggherre.

Den digitaliserte byggeprosessen har vært veldig greit å bruke, både ute i felt og i møter. Det er et bra verktøy, alt er presentert i 3D (ikke noe i 2D), sier anleggsleder Kai Ove Pedersen i Vassbakk og Stol AS.

Del artikkelen: