Global sandkrise

Sanden renner ut

Etter vann er sand den naturressursen som vi utnytter mest på jorda, og klodens sandreserver er i ferd med å tømmes. Hvordan er det mulig på en klode med ufattelige mengder ørkensand?

Sand brukes som tilslag i betong til infrastruktur og bygninger, i glass, PC-er, telefonskjermer og til og med i strikken på underbuksa di. Det finnes ikke noen ordentlig oversikt av hvor mye sand som brukes hvert år, men en indikator som vi vet mer om er hvor mye sement vi produserer. 

FN har gjort et regnestykke som anslår at det produseres 4,1 milliarder tonn sement hvert eneste år. Ut fra det kan man beregne at det globale forbruket av sand og grus kan kalkuleres til ti-gangen av det. I tillegg kommer sand brukt i andre sammenhenger.

40-50 milliarder tonn
Vi forbruker altså mellom 40-50 milliarder tonn sand hvert år. 58 prosent av verdens sementproduksjon skjer i Kina. Landet alene brukte i løpet av tre år på 2000-tallet like mye sand som USA brukte i hele det 20. århundret. 

FN beregnet at forbruket av sand i 2012 ville dekket en 27 meter høy og 27 meter bred mur rundt hele jorda ved ekvator, i dag ville den muren hvert enda høyere.

Tredoblet forbruk på to tiår
Mellom 1900 og 2010 ble det globale forbruket av naturressurser til bygninger og infrastruktur for transport økt med 23-gangen. I løpet av de siste to tiårene har den globale sandbruken tredoblet seg. Økt urbanisering i store land som Kina og India trekker forbruket ekstra opp.

– Vi trodde vi aldri ville gå tom for sand, men det begynner vi å se enkelte steder. Vi vil få gigantiske problemer med sandforsyning, sier Pascal Pedruzzi, klimaforsker i FNs miljøprogram (UNEP) til nyhets-kanalen CNBC.

Miljøproblem og mafia
Ukontrollerte uttak av natursand rundt om i verden er blitt et stort miljøproblem. Elveleier tømmes, store båter støvsuger havbunnen for sand, og i Indonesia forsvant 20 små sydhavsøyer på mystisk vis. Utvinningen endrer naturlige miljøer, og skader naturen både til land og til havs.

I kjølvannet av sandmangelen har det utviklet seg rene mafiatilstander enkelte steder. Det er meldt om flere drap i forbindelse med kriminell virksomhet i kampen om sandkornene.

Knust stein og resirkulering
Og hvorfor kan vi ikke bruke ørkensand? Fordi vinden sliper ned kornene slik at de får feil form, i tillegg er innholdet av salt og andre mineraler ikke forenelig med å lage god betong.

Etterspørselen etter byggeråstoff er forventet å doble seg i løpet av de neste tiårene. Aurora Torres ved Michigan State University sier at mulige løsninger på bærekraftsutfordringene er å fremme en kompakt byutvikling for mer effektiv materialbruk, og å utvikle markeder og teknologier for bygge- og rivningsavfall. Forskere ved NGU trekker fram bruk av maskinsand for å erstatte naturlig sand, bedre utnyttelse av overskuddsmasser som oppstår i bygge- og anleggsvirksomheten, og resirkulering.

Hvis vi ikke får kontroll på rovdriften med natursand renner bokstavelig talt sanden ut mellom hendene våre.

Kilder:
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), FNs Miljøprogram, One Earth-Cell Press, Science Magazine, A-Magasinet, vg.no, Michigan State University (MSU) og nyhetskanalen CNBC.

Del artikkelen: