Kundene krever miljøsertifiseringen ISO14001

Innen utgangen av 2022 skal alle Basals 14 medlemsbedrifter være sertifisert etter standarden ISO14001. En av bedriftene som var tidlig på ballen var NOBI på Voss.

− Grunnen til at vi begynte var at vi fikk krav fra kunder om å være sertifisert, forteller Ole Jacob Gustad som er kvalitetsleder i bedriften.

NOBI startet arbeidet med sertifisering allerede i 2018. Gjennom et helt år jobbet Gustad som leder av miljøprosjektet, sammen med alle avdelingslederne i bedriften, for å bli miljøsertifisertifisert.

− Det var Veidekke som satte krav om ISO14001 for å levere på et konkret prosjekt. Å søke om miljøsertifisering er en større prosess som tar tid. Vi spurte om vi fortsatt var aktuelle hvis vi startet prosessen, slik at vi i løpet av prosjektet klarte å få sertifikatet i havn, forteller Gustad.

Det var greit for Veidekke og Gustad og NOBI-fabrikken på Voss tok utfordringen på strak arm. 

Ole Jakob Gustad, kvalitetsleder i NOBI Voss

Alle må være med
− Arbeidet startet med å få dette forankret i ledelsen. Det koster både tid og penger å bli miljøsertifisert og da må vi ha ressurser tilgjengelig. Deretter var det å finne ut hva vi måtte gjøre for å nå målet, forteller Gustad. 

For å få innspill kontaktet de Kiwa, som er et ledende selskap på tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. De ga en oversikt over dokumentasjon som måtte på plass, men de fikk også et råd om at det var viktig å få implementert hele bedriften i prosessen.

 

− Alle må være med, og alle må ha fokus på det som kreves for å få sertifikatet. Vi måtte jobbe oss gjennom alle lovkrav som stilles, inklusive hvilke krav våre kunder stilte til oss som leverandør.

Han forteller at de også måtte se kritisk på egne leverandører.

− Hvilke varer er det vi kjøper inn? Vi måtte jobbe for å finne de mest miljøvennlige produktene som gjør den nytten vi trenger for selv å levere mer miljøvennlige produkter.

Risikovurdering
Gruppa til Gustad måtte gå gjennom hele bedriften, der alle prosesser skulle risikovurderes.

− Avfallshåndtering? Hva gjør vi der? Vi trengte skikkelig kildesortering. I neste omgang måtte vi implentere dette blant alle ansatte i bedriften. Det hjelper ikke å bare ha det på papiret.

For å få oversikt over miljø-aspektet ved fabrikken laget de en risikoanalyse på alle ting som går gjennom bedriften som diesel, strøm, sement, silika osv.

− Alt måtte vurderes før vi laget miljømål på alle nødvendige områder. I tillegg har vi satt opp et 3-års program for internrevisjoner, der hver avdelingsleder blir revidert på status, tiltak og utvikling knyttet til miljøkrav. En gang i året vil vi i tillegg bli revidert av ekstern revisor fra Kontrollrådet.

Merkbar forskjell
Kvalitetslederen legger ikke skjul på at det var mye jobb, men de klarte å få sertifikatet til NOBI på Voss allerede våren 2019.

− Det var stor stas, men mye jobb som kom på toppen av alle andre gjøremål. Når det var over, ville også fabrikken vår på Askøy ha samme sertifikat. Så da var det på’an igjen, men det var lettere når vi allerede hadde gjort dette på Voss. Vi visste hva jeg gikk til og i 2021 var også fabrikken på Askøy sertifisert.

Gustad mener at det er en merkbar forskjell på hva kunden krever i dag i forhold til for få år siden.

− Det kommer hele tiden kunder som har ISO14001 som krav. Du kommer ikke utenom dette sertifikatet i fremtiden. Du kan nesten kalle det frivillig tvang.

Del artikkelen: