25 år som daglig leder

Lars Kristoffer Loe

Lars tok over familiebedriften Loe Rørprodukter AS noen få år etter at Gardermoen ble utbygd. Der hadde de store leveranser, og i den forbindelse investere de mye i nytt formverktøy til produksjon av ig-kummer.
– Den gang hadde de hovedanlegget nede på Steinberg i Hokksund. Da Lars tok over satt han ganske fort i gang en prosess med å bygge helt ny fabrikk, forteller Terje Reiersen teknisk direktør i Basal AS.

Med Lars Kristoffer Loe i førersetet ble den nye fabrikken bygd på grunnmuren av en tidligere betongfabrikk. Det var starten på en utrolig utvikling av Loe Rørprodukter.

− Innen 2011 ble dette etter hvert Nord-Europas mest moderne fabrikk. Lars har på mange vis stått i spissen for å utvikle bransjen til moderne industribedrifter, forteller Reiersen som drar frem at Lars samtidig har han vært veldig opptatt av felleskapet i Basal. 

− Det han har gjort for felleskapet er utrolig imponerende. Når man skal sette i gang med nye produkter medfører det omfattende typetester. Gjennom årene har Lars bidratt med flere årsverk i den type dokumentasjon. Det er til berikelse til hele felleskapet, som alle har nytt veldig godt av. 

Reiersen forteller at dette har vært utrolig viktig for de minste aktørene i bransjen.

− Den strukturen vi har i Norge med flere mindre bedrifter med små ressurser til å utvikle nye produkter på egen hånd, gjør at vi ikke kan berømme han godt nok for denne innsatsen. Det er helt enestående, sier Terje Reiersen.

Startet som produksjonsmedarbeider
Det var ingen selvfølge at Lars skulle bli daglig leder i Loe Rørprodukter AS. Da han vokste opp, handlet det meste om betongelementer og bygg.

– Min far, Terje Loe, var sivilingeniør og drev Loe Betong-elementer. Der fikk jeg gjennom tenårene og studietiden prøvd meg som både produksjonsmedarbeider, og senere under studietiden med diverse dimensjonering av konstruksjoner, forteller Lars.

Han ble uteksaminert ved Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule i Aachen Tyskland som Sivilingeniør i 1995. Etter studiet var han to år i Veidekke, og så mest for seg en fremtid innen bygg og konstruksjon. 

Lars sin onkel, Tom Loe, drev på denne tiden sammen med sin far Kristoffer Loe, rør- og kumproduksjon på Steinberg i Hokksund. En milepel var utbyggingen av OSL Gardermoen som tilførte bedriften mye kompetanse. 1. februar 1997 tok Lars K. Loe over som eier og daglig leder.

Har aldri angret
– Det var en prosess, og det var ikke opplagt at jeg skulle inn i Loe Rørprodukter. Det var konkrete forhandlinger om salg av virksomheten til andre aktører, men sluttresultatet ble altså at jeg ble ny eier og daglig leder. Det har jeg aldri angret på!

– Jeg kan fortelle at det var en stor overgang, og jeg visste ikke særlig mye om kummer og rør. Den første tiden var jeg derfor mest daglig leder på papiret. Onkel Tom sørget for at ting gikk som det skulle, og jeg fikk tid til å sette meg inn i virksomheten. Jeg har også skrevet ordrer og tegnet kummer for å si det sånn!

Fabrikken gjorde Loe Rørprodukter AS til en av Europas mest modere fremstillingssteder for kummer og rør i betong.

Trodde jeg var sinnssyk
Ved et oppkjøp av B. Brynildsen & sønner i 1998 fikk bedriften et større marked og volum. Etter hvert ble det også klart at lokalene på Steinberg og maskinparken til Loe Rørprodukter AS ville trenge en opprustning hvis bedriften skulle videreutvikles.

– Det var da vi strategisk besluttet oss for å virkelig satse, og kjøpte ny tomt på Sem i Hokksund, der den gamle betongfabrikken lå. Fra 2007-2011 bygde vi på den nye tomten, en helt ny og moderne fabrikk samtidig som vi betjente markedet fra den gamle på Steinberg. Ikke alle mente vi var riktig vel bevart. En av sjefene hos en svensk kum og rørleverandør mente at man måtte være sinnssyk for å bygge slik vi gjorde, forteller Lars med et smil.   

Fabrikken stod ferdig i 2011 og gjorde Loe Rørprodukter AS til en av Europas mest modere fremstillingssteder for kummer og rør i betong. Fabrikken ligger midt i markedet og har en svært høy automatiseringsgrad.

Utvikling av organisasjon og kompetanse
Lars sitt strategiske valg viste seg å være en god beslutning. Den nye fabrikken leverer de neste årene etter 2011 både på kapasitet og kvalitet, og gir god lønnsomhet. Denne lønnsomheten brukes spesielt til å bygge en ny større organisasjon og nye investeringer i produksjonen.

Han trekker frem at det tar tid å finne de riktige folkene til de ulike oppgavene i en stor organisasjon, gi de god opplæring i faget, og forteller at han setter pris på den innsatsen alle i bedriften til daglig bidrar med.

Med mange flinke folk er han mye mindre involvert i den daglige driften i Hokksund enn før, og bruker mye av tiden sin på andre prosjekter. Dette har resultert i diverse oppkjøp av betongvareutsalg og produsenter nordover. I dag finner man derfor Loe Rørprodukter AS også på Hamar, Vingrom, i Trondheim, Molde, Mosjøen og Bodø. I Trondheim hos Loe Rørprodukter Nord AS (LRN) har Lars kommet langt i prosessen med å bygge nok en moderne og miljøvennlig betongvarefabrikk i Muruvik. I løpet av 3-4 år skal LRN flytte dit. 

Produktkvalitet og på lag med brukerne
– Jeg lever jo og ånder for produktene på en måte. Jeg blir hele tiden fasinert av prosessen fra råvare til ferdig produkt, og har nok en spesiell interesse for industriell produksjon. Jeg mener også vi har et stort ansvar overfor sluttbrukerne av våre produkter. Det forventes kvalitet og lang levetid og det betyr at Loe skal levere nettopp dette. Derfor skal vi fortsatt være i front når det kommer til de beste løsningene, sier han.

Produksjonsoptimalisering med mål om mindre miljøbelastning står sentralt og vil være en kontinuerlig prosess i årene som kommer.

– Vi har allerede lagt ned en betydelig innsats med å miljøsertifisere våre produksjons-steder. Vi har også fått på plass miljødeklarasjoner for våre produkter, og vi vil i fremtiden levere dokumenterbare løsninger på en helt annen måte enn tidligere.

Produkter med samfunnsnytte
Lars ser en dreining der markedet ønsker mer prefabrikkering enn tidligere.

− De utførende entreprenørene ønsker “plug and play”-løsninger som sikrer dem effektivitet og god fremdrift i prosjektene. Det vil si monterte, skreddersydde og dokumenterte løsninger. Sluttbrukerne krever også mer og mer dokumentasjon som skal sikre produktene lang levetid. Alt dette skal Loe levere på, sier Lars.

– Jeg er veldig happy og synes det er moro med nye prosjekter og nye ting å ta tak i. I Loe Rørprodukter AS er vi bevisst vår rolle som en arbeidsgiver som sikrer trygge lokale arbeidsplasser til mange medarbeidere. Jeg er også glad for at vi leverer produkter med samfunnsnytte inn i norske veg-, vann- og avløps-prosjekter som kunder og sluttbrukere er fornøyde med. Uten tvil har jeg mye motivasjon og ser fram til årene som kommer avslutter Lars Kristoffer Loe.

Kristoffer Loe Cementvarefabrikk utviklet seg til Loe Rørprodukter AS som Lars K. Loe tok over for 25 år siden.

Del artikkelen: