Den nye sjefen i Basal AS

Geir Sogge Johnsen ble ansatt som ny administrerende direktør i Basal AS på tampen av fjoråret. Men han er ingen nykommer. Etter over ti år som produktsjef i bedriften er han et helstøpt Basalprodukt. 

− Styret har ved å ansette Sogge vist at de ønsker å satse på yngre krefter, forteller styreleder Stein Hugo Nilsen. 

Geir Sogge Johnsen ble født i Oslo for 36 år siden, og kalles av alle kun for Sogge. Han er pappa til tre smårollinger under skolealder, gift, og har en hund. Hobbyer har han i det siste ikke hatt tid til.

− Jobben og familie tar all tid, sier Sogge som ikke bare er et helstøpt Basalprodukt. Hele familien hans er nærmest et dynasti i VA-bransjen. Faren er VA-ingeniør og begge brødrene hans det samme, og som om ikke det var nok jobber kona også i VA-bransjen. Selv er han utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har master i Vann- og miljøteknikk. Som produktsjef har han vært ansvarlig for blant annet overvannshåndtering, renseløsninger og miljøvurderinger. Han har også bistått mange i bransjen ved spørsmål angående dimensjonering og tekniske beregninger. 

Skaper entusiasme
− Sogge er flink. Han er ung, energisk og entusiastisk! Han er en trivelig og omgjengelig mann som skaper entusiasme rundt seg, forteller styreleder Nilsen og legger til at Sogge er et trygt og samlende alternativ for eierbedriftene i Basal. 

− Han har alltid kommet inn med en energiboost og er faglig dyktig. I denne jobben skal du kommunisere på alle nivå, og det gjør han så til de grader, sier styrelederen.

− Det er noe med det limet vi må lage mellom bedriftene i Basal. Vi samarbeider på produktutvikling og det tekniske, men konkurrerer beinhardt på pris. Da er det viktig at vi får til god kommunikasjon mellom bedriftene og der bidrar Sogge godt, sier Stein Hugo Nilsen som i tillegg til å være styreleder i Basal er daglig leder i Holmen betong.

Innovasjon og digitalisering
Selv sier Sogge at han liker at ting er uhøytidelig.

− Vi skal ha det morsomt på jobb og tørre å være ærlig og spøke med hverandre, sier han, men det er en ting man ikke spøker med og det er produktene.

− Kvaliteten og erfaringen som ligger i produktene til Basal er så veldokumenterte og utprøvde at de er et trygt valg for fremtidige generasjoner. Men dreiningen vi ser nå går mot et økende ønske og behov for mer digitale løsninger og hjelpemidler. Vi ser at vi i større grad trenger å tilby flere produktegenskaper og digitale løsninger i retning av mer modellbaserte anbud. Det blir større totalentrepriser og et økende krav om dokumentasjon både på levetidsaspekt og på miljøfotavtrykket, og der skal vi levere, sier den nye sjefen.

Samarbeid er et nøkkelord
− Vi har en fordel i at vi er fjorten konkurrende bedrifter. Det gjør at man hele tiden må etterstrebe bedre løsninger slik at man blir rasjonelle og kostnadseffektive. 

I Basal samarbeider man for å sikre best mulig kvalitet. Men bedriftene har en daglig konkurranse som gjør at de hele tiden må søke å nå nye forbedringer for å øke konkurransekraften. Med Basalmerket er man sikker på at kvaliteten og robustheten er ivaretatt.

− Vi samarbeider også på andre arenaer. For meg er samspill og samarbeid med ulike leverandører til Basals produkter utrolig viktig. Det er viktig å kunne utfordre og stille krav til hverandre, slik at man i fellesskap sikrer at sluttbrukerne får tilgang til de beste løsningene. Og alle har noe å bidra med, sier Sogge bestemt.

− Vi verdsetter samarbeidet med andre organisasjoner og leverandører slik at man sammen utnytter hverandres kunnskap. Man må tørre å være litt direkte med hverandre. Vi trenger impulser, innspill, samhandling og relasjoner med en rekke aktører i bransjen. Det er viktig.

− Også må man oppføre seg troverdig og ordentlig. Jeg har en intensjon om alltid å være troverdig og redelig, og forventer det samme tilbake. 

Han understreker at grunnpilarene kvalitet, kompetanse og innovasjon fortsatt vil være sentralt i Basals arbeid med å fremme kortreiste rør- og kumprodukter av betong i hele Norge. 

Ledende på miljø og bærekraft
Johnsen forteller at Basal arbeider for å være ledende når det gjelder miljø og bærekraft, både med tanke på å minimere eierbedriftenes miljøfotavtrykk og lanserer i disse dager en ny miljøbetong med navn VARIG. En tettere mer bestandig betong med et lavere CO2-fotavtrykk som et av tiltakene.     

Miljøaspektet innebærer også et ansvar for å redusere forurensninger fra blant annet overvann fra tuneller og veier.

− I den forbindelse utvikler vi nå et totrinns rensesystem sammen med blant annet Leca som hindrer forurensning av fjorder og innsjøer. Nye produkter som permeable sandfang er også et resultat av en kontinuerlig utviklingsprosess som gjøres sammen med alle Basals eiere, sier Sogge og legger til at bærekraft også handler om å redusere risikoen for feil på nyanlegg. 

Basal Aqua-Safe vannkium er
Norges best dokumenterte vann-kum, som sikrer en trygg og sikker leveranse av drikkevann med lekkasjegaranti.

Norges største totalleverandør
VA-kompetansebedriften Basal AS er, via 14 eiere, Norges største totalleverandør av betongrør og -kummer. Bedriftens hovedprodukter er avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Gjennom et sterkt fellesskap bistår bedriften i utviklingen og standardiseringen av betongrørsystemene som trygger Norges vann- og avløpssystemer i dag – og de kommende 100 år. 

Produkter merket med Basal sikrer kvalitet og lang levetid.

Del artikkelen: