Et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong

Basal VARIG

Fagfolkene i Basal-bedriftene har utviklet en ny resept for betong som gir en tettere og mere bestandig betong med lavere CO₂-fotavtrykk. Kummer og rør vil få lengre levetid i utsatte miljøer der blant annet sjøvann, sterke sulfatkonsentrasjoner og lav pH i enkelte tilfeller kan være en utfordring. De nye reseptene får navnet VARIG.

Bestandighet, levetid og miljø har vært viktige stikkord for de som har jobbet med reseptene. For fagfolkene i Basal-felleskapet er det et uttalt mål at rør og kummer i betong skal ha minst 100 års levetid. Med nye betongresepter vil produkter som brukes i tøffe miljøer også kunne leve opp til dette målet. 

− Med disse to ulike standard betongresepter har vi nå mulighet til å tilpasse produktene til ulike miljøer som belaster produktene på forskjellig vis, forteller Roar Vigre, teknologileder i Ølen Betong. Han legger til at det er veldig viktig å tilby produkter som er det beste valget for miljø og bærekraft.

Roar Vigre, toknologileder i Ølen Betong

Tåler tøffere eksponeringsmiljøer
Han forklarer at man grovt sett kan inndele de to betongreseptene i to ulike bruksområder.

− Vi har Basal «standard resept» i henhold til NS 3121 og 3139, som kan brukes i de langt fleste sammenhenger, men for spesielt utsatte miljøer har vi nå utviklet Basal «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» med navnet Basal VARIG, forteller Roar Vigre.
I tillegg har vi anbefalt at det benyttes ig-kummer i tidevannssonen da kummer er spesielt eksponert for tidevannsforskjeller. Ig-kummer har større godstykkelse, større armeringsoverdekning, økt vekt og redusert oppdriftsfare, noe som gjør de spesielt egnet i slike områder.

Teknologilederen er glad for at det har kommet nye resepter som gjør at VA-produktene til Basal blir enda mer bestandige i tøffere eksponeringsmiljøer. Han forklarer at de viktigste elementene vi må ta hensyn til er armeringskorrosjon, alkaliereaksjoner og eksponering mot kjemiske bestandigheter.

− Alle disse elementene må vi ta hensyn til for å lage gode produkter som er innafor kravene for bestandighet og generelle krav som er knyttet til standardverket.

Varig er det rette valget
Betongprodukter som er merket VARIG har et lavere CO2 fotavtrykk. Resepten Varig har en lavere miljøbelastning da man har bytter ut en del sement med silika. Silika har betydelig mindre miljøbelastning enn sement, samt en rekke andre positive egenskaper som økt tetthet, økt bestandighet og lengre levetid, og bør være det naturlige førstevalget.

− Lengre levetid på våre VA-produkter gjør også at miljøfotavtrykket blir mye mindre. Våre nye betongresepter er viktige forutsetninger for at våre betongkummer og rør er, og skal være det rette valget som byggemateriale, og det gjør at kunden har et valg i forhold til hvilket miljø VA-produktet skal brukes i.

Basals VARIG «ekstra bestandig og miljøgunstig resept» har bedre motstand i sulfatholdig miljø, sure miljøer som gjerne kan oppstå i kummer og rør.

− Sure miljøer gjør at man i enkelte tilfeller trenger en tettere betong som VARIG, slik at det sure miljøet ikke ødelegger betongens egenskaper (spesielt sulfatholdig miljøer der man tidligere benyttet SR sement). Tar du ikke hensyn til dette vil levetid gå ned fordi feil betongkvalitet vil etses og tæres ned over tid, forteller han.

− Vi tilfører og setter et minimums silikainnhold på 3 % i betong-blandingen. Da får du blant annet en forbedring på vannabsorpsjon fra 5 % på vanlig resept og ned til 3,2 % med den forberede resepten. Dette gjør betongen mer bestandig mot eksponeringen i alt fra ulike typer kloakk til enda tøffere eksponering i områder med fabrikker, tungindustri og sulfatrik jord/alunskifer.

Levetid
Bestandighet kan gjerne oversettes til motstandskraft. En betongresept som gjør sluttproduktet mer bestandig gjør at det også får en betydelig lengre levetid. Roar Vigre forteller at Basal vil merke produkter laget med de nye reseptene VARIG med grønne bokstaver.

Roar Vigre synes det er bra at Tekniske Utvalg (TU) i Basal har utviklet enda bedre betongresepter.

− Vi skal levere de beste produktene som har god bestandighet og derigjennom lengre levetid. Det er bra fordi vi får ned CO₂-fotavtrykket. Det er vinn-vinn og vi får bedre og mer miljøvennlige produkter, sier teknologilederen fra Ølen Betong.

Han legger til at man i gitte tilfeller der kunden har spesielle behov, kan lage egne varianter av reseptene og blande inn enda mer silika for å oppnå enda bedre bestandighet og tetthet. Det blir et kost/nytte-forhold som må diskuteres i tilfeller der produkter skal utsettes for ekstremt tøffe forhold.

Del artikkelen: