Bygger ut VA-anlegg i rekordfart

Utbyggingen av nytt VA-anlegg i Mørkveslia som er en del av Myrkdalen Fjellandsby, hadde oppstart i mai og skal være ferdig i november. For å klare den korte tidsfristen valgte entreprenøren å bruke Basalbedriften Nobi AS sin ferdigmonterte Aqua-safe vannkum. 

Mørkveslia i Myrkdalen Fjellandsby, er det nyeste tilskuddet til Vestlandets svar på Geilo. Siden 2002 er det bygget rundt 750 hytter i det aktuelle området, men når alt er ferdig skal det være opp mot 3000 hytter i det utbyggerne håper skal bli en av Norges mest attraktive ski- og sommerdestinasjoner.

− Det hadde nok vært fornuftig å gjøre jobben over to sesonger, men vi skal klare det på én, forteller en travel Geir Helland i Flage Maskin AS til VA forum.

Store dimensjoner
Nobi AS har på rekordtid levert totalt 116 kummer fordelt på 46 Aqua-Safe vannkummer, 24 DN2400 Brilliantkummer og 46 sandfang til anlegget. 

Det legges store dimensjoner i lia i Myrkdalen. De største vannrørene er på Ø280 mm. VA-anlegget må i tillegg tåle et trykk opp mot PN16. Deler som skal tåle et så høyt trykk er ikke vanlig hyllevare. 

Så langt har entreprenøren Flage Maskin AS, i tett samarbeid med Basalbedriften Nobi, klart å holde det stramme tidsskjemaet.

− Vi vurderte å skru vannkummene selv, men valgte heller å bruke Aqua-Safe kummer fra Nobi i Voss.  Der har Tor-Erik Jørgensen gjort skrujobben. Han er en bra mann og leverer godt, forteller anleggsleder Geir Helland i Flage Maskin AS.

Tor-Erik Jørgensen har gjennomført Basal Aqua-Safe monteringskurs. Kursinnholdet har et høyere faglig nivå enn tilsvarende “spesial-område” i ADK-utdanningen, noe som sikrer at monteringskompetansen er ivaretatt og i henhold til kravene i VA-Miljøblad nr.112.

Tor-Erik Jørgensen i fabrikken til Nobi AS på Voss har gjennomført Basal Aqua-Safe monteringskurs. Kunnskapen sikrer en komplett kumleveranse der er alle kravene i VA-Miljøblad nr.112 er ivaretatt. (Foto Nobi AS)

Sprengt marked
Helland har 25 mann som jobber på anlegget. 10-12 gravere og fire dumpere er på plass.

− Det er mye aktivitet og maskiner i gang her. Jeg har aldri opplevd maken til tørke her på Vestlandet, så vi har en utfordring med støv. 

Da er det en stor fordel at Basal Aqua-Safe vannkum fra Nobi kommer ferdig montert, rengjort og emballert. 

− Dette er en stor jobb for vår del, kan Odd Sivertsen i Nobi fortelle.

− Det største problemet var at det skulle bygges et PN16-anlegg med høyt vanntrykk på 15-17 kilo, vanlig driftstrykk 5-7 kilo. Utfordringen med å få tak i PN16-armatur fikk vår leverandør Ulefos ESCO.

Godt samarbeid har vært nøkkelen til suksess
Mange av delene som har vært etterspurt i Voss er norskprodusert i Kongsberg hos Ulefos ESCO. 

− Utfordringen har vært den korte byggetiden på VA-anlegget, forteller Lennart Brandt som er Ulefos sin distrikstansvarlig på Vestland og Rogaland.

− Siden de måtte ha spesialvarer som PN16 armatur og SDR9 PE-krager var leveringstiden en utfordring og vi måtte snu oss rundt. Vi klarte dette gjennom godt samarbeid, og at Odd Sivertsen har vært tidlig ute, slik at vi sammen har klart å levere. Det er nøkkelen til at dette har gått bra, sier Brandt.

En annen nøkkel til suksess blir dratt fram av anleggsleder Geir Helland.

− Det er et fantastisk flott mannskap vi har med oss her, de gjør en kjempeinnsats. Det er enkelt å styre å stelle når man har sånne folk med seg.

Historisk bakteppe
Voss Fjellandsby ble etablert i 1998. I 2002 ble den første hytta ferdigstilt. I 2010 ble området regulert for opptil 3400 fritidsboliger, og i 2013 skiftet de navn til Myrkdalen Fjellandsby. Utbyggingen i Mørkveslia er det nyeste tilskuddet til fjellandsbyen. Så langt er 735 hytter ferdigstilte i området.

Utbyggerne har en visjon om å bli «Nordens mest attraktive fjelldestinasjon for heile familien – heile året».

Basal Aqua-Safe vannkum
Basal Aqua-Safe™ vannkum er et komplett produkt som blir produsert etter konsulentenes beskrivelser i henhold til VA-miljøblad nr. 112 og Basal Aqua-Safe standard. VA-Miljøblad nr. 112, kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer beskriver krav til styrke og sikkerhet samt krav til kvalitet og levetid.  

Basal Aqua-Safe™ vannkummer er dimensjonert for opptredende krefter, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikker. Samtlige bolter er tiltrukket med korrekt moment for å sikre lang levetid. Ventilene er sammensatt av mange deler, noe som gjør at kummene motstår store trykk. 

Fordelene med Aqua-Safe:

  • Montering er utført av sertifiserte montører med spesialkompetanse
  • All montering skjer innomhus i rene lokaler
  • Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering
  • Verifisert kompetanse på beregning ved Aqua-Safe servicekontor
  • Du får én samlet faktura – sparer tid, som skaper bedre lønnsomhet
  • Komplett leveranse – ren og ferdig emballert vannkum, direkte til grøftekanten

Aqua-Safe vannkum sikrer at utførelse, montering og samtlige krav i VA-miljøblad nr 112 er ivaretatt.

Del artikkelen: