Hvordan sikre fremtidens klimautfordringer?

For å nå målet om 50% redusert miljøfotavtrykk innen 2030 kreves det endringer i alle ledd. Produsenter, prosjekterende og utførende må samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Vi må ha større fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og bærekraftig utvikling. Det er mulig å skape merverdier og samtidig ta vare på naturmangfoldet. Betongprodukter er sterke, tunge … Read more

Foto: SINTEF

Sementfabrikker kan stagge verdens plastforsøpling

Norske sementprodusenter har brukt avfall som brensel i førti år. Nå mener Norske forskere at det er på høy tid at plastsøppel kan brukes som brensel i sementfabrikker i Asia. Hvis det fungerer, kan det være løsningen på to av klodens største miljøproblemer: plast i havet og høyt forbruk av kull. Overfylte søppeldynger i Asia … Read more