Aqua-Safe: Bransjens sikreste vannkum

Det avdekkes feil på omtrent halvparten av nye VA-anlegg i Norge. Det er bekymringsfulle tall, og kompetansebedriften Basal har tatt grep for å heve kvaliteten på vannledningsnettet.

– Vi har utviklet et nytt konsept for montering og levering av en komplett vannkum. Vi har økt kompetansen og forståelsen for å sikre tetthetsgaranti og økt levetid, forteller Sogge Johnsen, daglig leder i Basal AS, som gjennom sine eierbedrifter er Norges største totalleverandør av betongrør og kummer.

En viktig fordel er at én aktør nå er ansvarlig for hele leveransen. Alle komponenter monteres og skrus sammen av én leverandør. Dette sikrer et tydelig ansvarsforhold.

– Basal-bedrifter tilbyr komplett vannkum direkte til grøftekanten. I stedet for å måtte etterskru på anlegget, hvor man ikke har noen forutsetning for å vite hvilken flensepakning som er satt inn og hvilket moment man skal stramme til, kan man bare heise kummen ned i grøfta – fiks ferdig. Dette er tidsbesparende, kostnadsbesparende og sømløst for alle parter, forklarer Johnsen.

Nyutviklet standard
Basals Aqua-Safe vannkummer er produsert i henhold til alle krav i VA-miljøblad nr. 112.

– For å kunne merke en kum med kvalitetsstempelet «Aqua-Safe» må produsenten tilfredsstille Basal Aqua-Safe standard og være tredjepartssertifisert av Kontrollrådet. Standarden innebærer blant annet krav om bruk av sertifiserte montører og fasiliteter. Alle komponenter skal lagres trygt og forsvarlig, og det skal være rene og hygieniske forhold under montering. Samtlige bolter må være tiltrukket med riktig moment for å sikre lang levetid og unngå lekkasjer, forklarer teknisk sjef i Basal, Terje Reiersen.

Alle montørene av Aqua-Safe vannkummer har tatt kurs og bestått eksamen i både det praktiske og det teoretiske innholdet i standarden. Det gir en total kunnskap og kompetanse ingen andre produsenter kan matche.

– Det er ganske unikt at man bygger kompetanse i fellesskap og deretter konkurrerer med samme kvalitet i anbudsfasen. Dette kommer selvfølgelig entreprenørene og byggherrene til gode, konstaterer Johnsen.

Leveres over hele Norge
Aqua-Safe vannkummen er dimensjonert for opptredende krefter, har 100 års levetid og er 100% sikker. Det er dessuten et kortreist, norskprodusert produkt som kan leveres over hele landet.

– Basal har tatt grep og lagt ned mye arbeid for å utvikle bransjens sikreste vannkum med kvalitetsgaranti. Dermed vil vi kunne få bukt med det høye antallet feil og lekkasjer i VA-anleggene, sier Johnsen.

Del artikkelen: