Bra manifold og enda bedre samleflens

I kalde Voss har de lang og god erfaring med påkobling av stikkledninger i vannkummer. Samleflensen, arvtakeren etter Manifold, gir enda bedre sikkerhet mot frost.

Kvalitetssikret standardløsning, med full fleksibilitet
Kongsberg Escos vannkumløsning er utviklet i tett dialog med brukerne. Den nye samleflensen forenkler driften og tryggheten på anlegget, samtidig som utformingen gir enkel tilgang i kummen og hever HMS-en for driftspersonalet.
Systemet er sertifisert og leveres med trykkprøvde standardventiler fra Kongsberg Esco. Samtidig, og dette er et viktig poeng, står brukerne fritt til å velge hvilke materiale og koblingstyper de ønsker å benytte etter ventilene.
Systemet innebærer også en rekke ulike kombinasjonsmuligheter, og egner seg like godt for rehabilitering som for nye anlegg.

”Alle offentlige og private vannledninger skal kobles i vannkum.” Dette ble innført som fast prosedyre i Voss i 1994. Årsaken var at en ville minimere faren for vannlekkasjer, og trygge og forenkle driften av drikkevannsnettet.
Voss utviklet selv en løsning for å koble stikkledningene i vannkummene med en stengeventil på hver ledning. Denne forløperen til Manifold presenterte kommunen for Kongsberg Esco. Bedriften er landets eneste produsent av ventiler, armaturer og rørdeler for vannforsyning, og er en av de største i Norden.
– Etter ideen fra Voss kommune utviklet vi Manifold i tett samarbeid med brukerne. Så har vi i samarbeid med Basal videreutviklet konseptet til samleflensen. Det er en enda tryggere og mer funksjonell løsning, forteller Arnfinn Wiken, salgs- og markedssjef ved Kongsberg Esco.

Ulikhetene
Både Samleflens og Manifold benyttes til påkobling av stikkledninger i vannkummer. Manifold er en svakt buet stokk, med uttak for påkoblingene. Den leveres med alt fra fem til tolv uttak. Manifold er velegnet til anlegg med vannmåler, fordi det er rikelig plass til vannmåler på hvert stikk. De fleste manifoldene som leveres har påmontert uttak for lufting av anlegget oppå samlestokken.
I motsetning til manifolden står samleflensen direkte på ventilen i vannkummen. Samleflensen har opptil seks uttak for stikkledninger per flens, samt et uttak for utspyling av ventilen. En Samleflens på hver side av ventilen gir mulighet for tolv trygge og lett tilgjengelige påkoblinger i vannkummen, i tillegg kan det benyttes sekundærkummer.

Tilgjengelig og trygg
En innvending mot Manifold var at kummen kunne bli noe rotete når ledningene mellom manifolden og ventilen lå mot gulvet. Det kunne bli trangt for de som skulle ned i kummen, og ledningene kunne i verste fall bli liggende som en litt kronglete ”vase”. Skulle uhellet være ute, og en må evakuere kummen i en fei, er det viktig med ryddig og trygg fluktveg.

Kongsberg Esco og Basal tok tilbakemeldingene på alvor og fjernet denne faktoren da de utviklet samleflensen. Den leveres komplett trykkprøvd med Kongsberg Escos velkjente sluseventiler. Alle produkter som har ventiler, må trykkprøves før de forlater fabrikken, og alt er sertifisert.
Spesielt på Vestlandet, og i mindre kommuner, har interessen vært stor for både manifolden og samleflensen. Når den i mindre grad har blitt brukt på Østlandet kan årsaken være frostproblematikken, tror Arnfinn Wiken. Men Hol kommune benytter begge deler, det samme gjør Rælingen kommune. For ikke å snakke om Voss, hvor det hele startet.
I hovedledningen er det såpass stor og jevn vannstrøm, at så sant ledningsnettet og kummen ligger på den lokalt godkjente dybden, er det så å si ingen fare for frost. Når stikkledningene er koblet på samleflensen står de rett i vannstrømmen. Det reduserer frostfaren i forhold til ved montasje på veggen.

Del artikkelen: